SATIŞ İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM VE KİŞİSEL GELİŞİM ODAKLI PRATİK KOÇLUK TEKNİKLERİ Necdet UYGURER Eğitim)

12 Ocak Cumartesi

CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTIONS FOR BUSINESS MANAGEMENT – Şirket ve İşletme Yönetimi için Düzeltici ve Sorun Önleyici Tedbir ve Tertipler (WORKITIVE EĞİTİM)

SATIŞTA PRATİK KOTA VE PRİM SİSTEMLERİ (WISDOM AKADEMİ)

SALES FIELD COACHING SKILLS FOR SALES MANAGERS – Satış yöneticileri için “alanda” bireysel ve takım koçluğu becerileri (WISDOM AKADEMİ)

CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTIONS FOR SALES OPERATIONS AND ORGANIZATIONS – Satış operasyon ve organizasyonları için düzeltici ve önleyici tedbir ve tertipler( WORKITIVE AKADEMİ)

EXECUTIVE COACHING – Üst Düzey Yönetici (İcra) Koçluğu (Necdet UYGURER EĞİTİM) 

SATIŞTA İSTİHBARAT, TAHSİLAT VE RİSK YÖNETİMİ (WISDOM AKADEMİ)

KAPAT