Paylaş

Zana Bayne, Ready To Wear, Fall Winter, 2014, New YorkMARKETING DECISION MAKING (EN ÖNEMLİ PAZARLAMA KARARLARI İÇİN YÖNTEMLER,  TEKNİKLER, ÖRNEKLER)

Eğitimin Amacı

Pazarlama kararları alırken yapılan yanlışlar satışta düzeltilemez. Pazarlama kararları her zaman için “stratejiktir” ve ilgili şirketin amaç, imkan ve becerileri ile de uyumlu olmak zorundadırlar.

Bu durumda stratejik pazarlama kararlarının alınması; tartışma götürmeyen, oturmuş ancak, Türkiye de çoğu kez bol laf dışında mekanizmaları bilinmeyen bazı yöntem ve tekniklerin kullanılması ile olur.

Bu teknikler “normal” insan ve “ normal” profesyonellerin uygulayabilecekleri tekniklerdir ancak, bilgi eksikliği, örnek eksikliği nedeni ile Türk iş hayatında çok bilinmezler ve dışlanırlar.

Amacımız, bol yabancı sözcüklerle bezenmiş laf kalabalığı, ciddiyetle atıp tutarak alınmaya çalışılan ancak ALINAMAYAN pazarlama kararları için profesyonel bir perspektif, kullanılabilir teknikler ve örneklenmiş yöntemler için gerekli bilgileri sunmaktır.

Çalışmamız, interaktif, katılımcıların sorunlarına odaklı, yazarak, çizerek, birlikte hesap yaparak yapılan ciddi bir eğitim çalışmasıdır, bir Power Point sunumu değildir.

Eğitimimiz;

 • Pazarlama yönetici ve uzmanları
 • Pazarlamaya önem veren üst düzey yöneticiler
 • Pazarlama etkinliklerini doğrudan yöneten iş sahibi, girişimci ve aile şirketi yöneticileri,
 • Pazarlama sorumluluklarını artık ayırmak, birim kurmak isteyen yönetici ve iş sahipleri
 • Üretim/imalat planlamasından sorumlu üretim/imalat yöneticileri, üretim planlama uzmanları
 • Pazar araştırma, pazar geliştirme, planlama ve operasyon yönetici ve uzmanları ve
 • Pazarlama perspektiflerini genişletmek, derinleştirme isteyen satış yönetici ve profesyonelleri için özel olarak hazırlanmış bulunmaktadır.

İçerik

Makro Marketing Düzeyinde

(Şirketin dünya ve ülke ekonomisi platformlarındaki pazarlama kararları)

 • Pazarlama karışımı ya da portföyü (marketing mix) belirleme tekniği
 • Rekabet stratejisi belirleme tekniği
 • Pazarlama ve üretim planlama dinamiklerini uyumlama tekniği
 • Pazarlama temelli şirket amaçları belirleme tekniği
 • Pazarlama kararlarındaki “ belirsizlik “ ve “ risk “  için yönetim teknikleri
 • Makro marketing düzeyindeki pazarlama kararları için “ toplu kavramsal resim “, yurt içi ve dışı örnekler

Mikro Marketing Düzeyinde

(Şirketin ilgili sektörler, piyasa ve pazar kesimleri platformlarındaki pazarlama kararları)

 • Dağıtım kanalı tasarlama tekniği
 • Fiyat modelleri belirleme teknikleri
 • Etkin reklam bütçesi belirleme teknikleri
 • Yeni ürün kararları için yöntemler ve teknikler
 • Marka – pazar payı belirleme ve yönetme teknikleri
 • Mikro marketing düzeyindeki pazarlama kararları için “ toplu kavramsal resim “, yurt içi ve dışı örnekler

Şirket Pazarlama Organizasyonu Düzeyinde

 • Necdet UYGURER “ pazarlama pusulası “ ve kullanım tekniği
 • Örnek uygulama
 • Necdet UYGURER “ pazarlama problem çözüm” tekniği ve kullanımı
 • Örnekler
 • Pazarlama kararlarında kullanılabilir matematiksel ve yöneylem araştırma tekniklerinin kısa tanıtımı ( Binomial dağılım, Poisson dağılımı, Markov zincirleri, Lagrange çarpanları, ….gibi 15 kadar temel teknik)
 • Pazarlama kararları ve bilgileri yönetim sistemi ( Marketing Decision Making System ) yapılabilirliği ve işletimi, kısa sunum

                                                                 *** 

 

MOTİVASYON ODAKLI SWOT ANALİZLERİ

Çalışmamız;

 • Motivasyon konusunu araştırmak isteyen, motivasyon konusunda yetkinleşmek isteyen, motivasyon konusunda her hangi bir eğitim alma fırsatı bulamamış olan, motivasyon konusunda problemleri olan TÜM YÖNETİCİLER için hazırlanmış bulunmaktadır.
 • Çalışmamız bir İK (insan kaynakları) eğitimi değil, yönetim eğitimidir.

En az 2 yıl yönetim deneyimi bulunmayan çalışanlar için başka eğitim seminerlerimizi tavsiye etmekteyiz.

 İçerik

 • Motivasyonun, dünü, bugünü, geleceği, kısa çarpıcı örnekler
 • Türk iş hayatında motivasyon, örnekler
 • Motivasyona başlamadan SİZ.
 • (SİZ ile ilgili motivasyon odaklı 7 yön, 7 soru)
 • 1
 • Motive etme,  motive olma süreci yönetimi odaklı Swot analizi
 • En önemli ve birincil analizdir
 • Bireysel düzlemde
 • Yönetici düzleminde
 • Şirket düzlemlerinde
 • Örnekler
 • *
 • 2
 • Motivasyon için yönetici – çalışan ilişkileri odaklı Swot analizi
 • İkincil fakat “yaşamsal” önemdedir
 • Çalışan düzleminde
 • Yönetici düzleminde
 • İK düzleminde
 • Çok önemli 2 uygulama örneği
 • Swot analiz şablonu
 •  *
 • 3
 • Motivasyonda “denge” odaklı Swot analizi
 • Bireysel düzeyde” dengeli”  motivasyon amaçları belirleme odaklı Swot analizi
 • Grup düzeyinde motivasyon odaklı Swot analizi
 • Analiz için pratik bir uygulama tekniği
 • *
 • 4
 • Motivasyon kaynakları ve “batakları” odaklı Swot analizleri
 • Tekniğin kaynağı
 • Bireysel düzeyde
 • Birim/bölüm düzeyinde
 • Şirket düzeyinde
 • Swot uygulaması için farklı soru örnekleri
 • *
 • 5
 • Motivasyon “ gereçleri” ve süreçleri odaklı Swot analizi
 • Motivasyon odaklı Swot analizleri için yukarıda (2,3 ve 4 ncü maddelere ek olarak) 4 farklı pratik teknik
 • Teknikler için kısa pratik örneklemeler
 • Swot analiz formatları
 • *
 • 6
 • Motive odaklı Swot analiz teknikleri geliştirmek için “ölçek” kavramı, en sık kullanılan “ölçekler”, örnekler
 • Ölçekli Swot analiz şablonları
 • *
 • 7
 • Motivasyon odaklı pratik yönetim kurgu ve sistemleri odaklı Swot analizleri
 • Günümüz dünyasından yaşamsal örnekler
 • Kapanış
 • ARKHE Eğitimin bir özgün hizmeti olarak, dileyen katılımcılarımız, eğitimi izleyen iki hafta içinde, Eğitmenimizden kendisinin belirleyeceği bir gün ve saatte şirketlerine ve ya kendilerine özgün bir “ motivasyon odaklı swot” konulu danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak alabileceklerdir. Hizmet süresi bir veya iki saat kadardır.

PRATİKTE İK İÇİN SWOT ANALİZ TEKNİKLERİ

“THE WAY OUT IS VIA THE DOOR. WHY IS IT THAT NOBODY USES THIS METHOD” (Dışarı çıkmak için yol kapıdan geçer. Neden kimse bu yöntemi kullanmaz ki?)

Confucius

SWOT analizi, herkesin duyduğu, hemen hiç kimsenin şirketinde yapma fırsatı bulamadığı, yapmaya kalkınca beceremeyip “şiştiği”, sonuçlarını şirketin hangi etkinliğine nasıl bağlayacağını bilemediği, etkin bir yöntemdir.

İK odaklı SWOT analizleri ise, İK sorumluluğu olan her düzey uzman ve yönetici için, kullanmayı biliyorlarsa, müthiş etkin araçlar veya “silahlardır”. Bu kadar basit ve etkin bir yöntemin İK da neden hemen hiç kullanılmadığını anlamak güçtür.

SWOT Mantığını anlarsanız her yerde kurabilir ve kullanabilirsiniz.

Amacımız, İK profesyonelleri için bir sürü işlevsiz uygulama ve kuru laf yerine, bundan böyle tüm kariyerleri boyunca “ ayak üstü” ve “ çatır çatır “kullanabilecekleri bir tekniği, hızla, pratikte, Türkiye örnekleri ve dersleri ile sunmaktır.

İK için swot analiz tekniğini isteyen herkes çok etkin bir şekilde kullanabilir.

Kullanmak için “alim” olmak gerekmez.

Eğitimimiz;

 • Bugüne kadar kapsamlı ve UYGULAMALI bir İK eğitimi alma fırsatı bulamayanlar
 • Anahtar İK tekniklerini kullanılabilir halde görmek isteyenler
 • İK kadrolarına bir türlü pratik etkinlikler yaptıramayanlar
 • Sıfırdan İK kadrosu kurmak isteyenler
 • İK kararlarını pratikte hızla, düzenli almak isteyenler
 • Türk Tipi İK ukalalık, saçmalık ve zırvalarından bıkmış ve usanmış olanlar
 • İK kariyerlerinde “aralardan sıyrılmak” ve yükselmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Eğitimimiz niteliği gereği tümüyle interaktif, ilginç ve gerçek örnek olayların, ilginç ancak, uygulanabilir deneyimlerin sunulduğu bir çalışmadır, bir Power Point oynatımı değildir.

 (Telif hakkı eğitmenimize ait olan içerik kurumsal bir yapıda sürekli olarak uygulanmakta olup, telif hakları birkaç hukuk bürosu tarafından korunmaktadır)

İçerik

 • SWOT analizi, kaynakları, yapma kuralları, dikkat edilmesi gerekenler, kullanım alanları
 • İK swot analizleri için kısa şematik çerçeve kurgu
 • 01
 • İş Görüşmelerinde Swot Analiz Kullanımları
 • Analiz içinde analiz; aday görüşmelerinde swot analizi kullanımı
 • Analiz içinde analiz; son görüşmeler için swot analizi kullanımı
 • “İyice dikkat edilmesi gereken konular”
 • *
 • 02
 • Psikoloji Odaklı Swot Analiz Kullanımları
 • Analiz içinde analiz; adaylar için swot analiz kullanımları
 • Analiz içinde analiz; çalışanlar için swot analiz kullanımları, yalnız DİKKAT!
 • *
 • 03
 • Görev Yapılandırma Odaklı Swot Analiz Kullanımları (İş tanımı veya tarifi değil!)
 • İK BURADA BAŞLAR VE BİTER !!! !!! !
 • Varyasyonlar
 • *
 • 04
 • Oryantasyon Odaklı Swot Analiz Kullanımları
 • Yaşamsal önemi
 • *
 • 05
 • Ücret Yönetimi Odaklı Swot Analiz Kullanımları
 • Analiz içinde analiz; iş değerleme odaklı swot analiz kullanımları
 • *
 • 06
 • Sendika İlişkileri ve TİS Odaklı Swot Analiz Kullanımları
 • Analiz içinde analiz; sendikal ilişkiler için swot analiz kullanımlarıAnaliz içinde analiz; sendikal müzakere için swot analiz kullanımları
 • *
 • 07
 • Çalışan Memnuniyeti ve Şikayetler Odaklı Swot Analiz Kullanımları
 • Analiz içinde analiz; çalışan memnuniyeti için swot analiz kullanımları
 • Analiz içinde analiz; çalışan şikayet yönetimi için swot analiz kullanımları
 • Swot öncesi çok önemli yönetim organizasyon uyarıları
 • *
 • 08
 • Eğitim Odaklı Swot Analiz Kullanımları
 • Analiz içinde analiz; eğitim ihtiyaçları için swot analiz kullanımları
 • Analiz içinde analiz; eğitim etkinliği için swot analiz kullanımları
 • *
 • 09
 • İK Odaklı Şirket İçi İletişim Amaçlı Swot Analiz Kullanımları
 • Analiz içinde analiz; şirket içi İK ilişkileri için swot analiz kullanımları
 • Analiz içinde analiz; yönetimsel ilişkiler için swot analiz kullanımları
 • Analiz içinde analiz;  şirket içi kurumsal İK iletişimi için swot analiz kullanımları
 •  *
 • 10
 • Şirket/Kurum Motivasyon Odaklı Swot Analiz Kullanımları
 • Ön bilgi; motivasyon (kimse tek sözcükle tarif edemez, siz hariç)
 • Analiz içinde analiz; bireysel düzeyde swot analiz kullanımı
 • Analiz içinde analiz; grup düzeyinde swot analiz kullanımı
 • Analiz içinde analiz; şirket/kurum düzeyinde swot analiz kullanımı
 • Analiz içinde analiz; diğer düzeylerde swot analizleri kullanımı
 • *
 • 11
 • Disiplin/Disiplin Düzeni Odaklı Swot Analiz Kullanımları
 • Analiz içinde analiz; kurumsal düzeyde
 • Analiz içinde analiz; operasyon/uygulama düzeyinde
 • Analiz içinde analiz; bireysel ve vicdani/ahlaki düzeyde
 • *
 • 12
 • Yasal İK (Personel) Mükellefiyetleri Odaklı Swot Analiz Kullanımları
 • Analiz içinde analiz; iş güvenliği
 • Analiz içinde analiz; iş hukuku
 • Analiz içinde analiz; iş “gugukları”
 • *
 • 13
 • İK Bölümü (müdürlüğü/direktörlüğü/takımı/kabilesi) İç İşleyiş, Düzen ve Performansı Odaklı Swot Analiz Kullanımları
 • Dur İK! Swot öncesi kritik kontrol listesi
 • Şirkete özel İK swot analiz şablonu geliştirme kural ve ip uçları
 • *
 • 14
 • Gelelim “ Çalışanlar” İçin Performans Değerlendirme Odaklı Swot Analiz Kullanımlarına
 • Tipik performans değerlendirme sanrıları için swot analizi
 • Ciddi performans değerlendirme işleri için swot analizleri
 • Atipik performans değerlendirme işleri için “m” analizi!(sadece, patroniçenin “maaşlı” yoga yoldaşları, patronun saz heyetinin “maaşlı” sazendeleri olan yerler içindir)
 • *
 • 15
 • Yönetim ve Özellikle Üst Yönetim ile İK Ahalisi Arasında İletişim Odaklı Swot Analiz Kullanımları
 • Teşhis odaklı swot analizi
 • Prognoz odaklı swot analizi
 • *
 • 16
 • İK Stratejileri Belirleyen Ancak İK Üstü Şirket Stratejiler Odaklı Swot Analiz Kullanımları
 • Strateji düzeyi için swot olgusu
 • Felsefe düzeyi için swot olgusu
 • Fantezi düzeyi için swot olguları; kariyer planı, LGBT gibi fanteziler
 • *
 • 17
 • İK Uzman ve Yönetmeni Hanımlar, Beyler Sizin Bizatihi Sizin İK Odaklı SWOT analiziniz veya analizleriniz
 • Analiz içinde analiz; pratikte yetkinlik odaklı bireysel İK swot analizi
 • Analiz içinde analiz; pratikte kendi kariyeriniz ya da “can güvenliğiniz” için İK swot analizi
 • *
 • Kısa toplu değerlendirme

 

EXPATS ONLY! VITAL MANAGERIAL COMMUNICATIONS IN FOREIGN OWNED TURKISH COMPANIES

The Objective

This seminar aims at a very quick, practical and bipartisan overview of foreign capital owned Turkish companies, Turkish managers in those and the most prominent aspects of the true Turkish business environments for expatriate managers at executive levels. This is a realistic guide with a flavor of humor but the subject matter is dead serious. The seminar is designed to provide an inner view for the expats since intrinsic company policies and typical Turkish attitudes rarely provide a direct and, a no nonsense view.

The contents are mostly those subjects which usually cannot be explained or discussed out in the open in Turkish business environments. Entire presentation which is NOT a Power Point show is solid experience based, condensed and offers “an open architecture”  on which the participating executives may build their own conceptual structures.

This is not a “how to” work. The Facilitator respects and appreciates the widely differing managerial attitudes, experiences and culture.

This is just a quick managerial reconnaissance “flight” for future managerial intelligence (intelligence in mostly the sense of military intelligence) for executive level expats. 

ARKHE Training gives an option for private discussions to all interested participants with The Facilitator at no cost. The facilitator who has some 42 years of business experience will be hosting the interested participants at a central Istanbul location, Nisantasi at his convenience, in about  two weeks after the seminar at most.

The Notional Outline

 • IN SIDE  YOUR COMPANY
 • 1
 • The First Look
 • Breathing Turkish air, major managerial ‘smells`
 • Your company in Turkish  business theatre;
 • The dramatis personae
 • Is it the same game that you know or is it (maybe totally) something different?
 • Money making, is it the same or a different formula?
 • Examples
 • ***
 • 2
 • Common Psychological Profiles of Your (Subordinate) Turkish Managers
 • Major 4 profiles with their strong and weak attributes and tips and tricks for managerial communications and processes
 • ***
 • 3
 • Accounting and Finance
 • (Please be very careful when more than 2 try to talk to you calmly on dated checks)
 • Accounts receivable and the dated checks issue (this is a national problem)
 • Traps in preparing and presenting multi standard financial statements
 • Telltales of a typical  Turkish trial balance
 • (If necessary, a very quick overview of a typical Turkish trial balance will be done for expat attention )
 • ***
 • 4
 • Sales Department
 • (Tremendous opportunities on your fingertips, only if and when…)
 • Watching Turkish made sales budgets
 • Watching Turkish made sales bonus & quota systems
 • Learning Turkish collection blues
 • How not to be a victim of internally disguised sales/accounting figures
 • Basic numerical sales performance formulas and criteria in Turkısh realms
 • Working numerical examples
 • (being global and-or a world class brand will not be protectıng you if you will not be closely monitoring the collections)
 • Striking examples
 • ***
 • 5
 • Marketing
 • (Fantastic people, fancy words, failures XXXL size)
 • What Turks understand as marketing
 • Numerous necessary examples
 • Marketing tools that you can use (or get used) very effectively in Turkish markets
 • Turkish marketing fantasies
 • Mighty marketing success in Turkey which would be the gate for your future career (seriously)
 • Leads for mighty marketing successes in Turkish markets
 • Examples
 • A7 item practical check list for assessing the real efficiency of your Turkish marketing team
 • ***
 • 6
 • The Competition
 • Who are they? How to classify them?
 • Understanding what they can do to  what they cannot do to your company in Turkish business realms
 • Differing examples
 • ***
 • 7
 • An entity called HR
 • (BEWARE!)
 • Most probably the worst department in your company
 • Tips for very quick identification of the individuals, performance and the most common HR fallacies. You will see a sure minimum 3 if you are lucky.
 • Tips for hiring and firing people in Turkish companies.
 • Case examples
 • ***
 • 8
 • Manufacturing/Factory – plant Management/Engineering
 • Typical Turkish issues
 • Inevitable inefficiencies if the technical side is too big
 • ***
 • 9
 • Blue Collar Issues (Hope you do not have any or many)
 • Understanding the texture of Turkish blue collar behavior
 • Underground examples
 • Relationships with the unions and labor courts
 • Tips
 • ***
 • 10
 • Your Turkish Partner(s) (if there is any)
 • Family companies
 • Big guys
 • Big companies
 • Small companies with bossy bosses
 • What to watch (a critical list of 9 points to be watched carefully at all times for all of the above)
 • 11
 • Mothers and Others
 • (see what I mean?)
 • OUTSIDE OF YOUR COMPANY
 • 12
 • Relations with local administrations and/ or communities (if any)
 • Dos and do nots
 • 13
 • The tax office
 • The rules of communications
 • 14
 • The police (if necessary)
 • The rules for everything
 • 15
 • Legal issues
 • Golden rules to follow, a total of 17 with examples
 • (includes attorneys at law, counsels, court cases, private scandals, PR disasters and the like)
 • Striking examples
 • 16
 • The Turkish Economy
 • Very predictable unpredictable nature of Turkish economy
 • Basic facts (go for your own fact sheet)
 • 17
 • Relations with the ruling political party and the varying entities swimming close to it (if and when necessary)
 • This is A very major issue if your company is XL or XXL or XXXL sizes
 • 18
 • Current touchy issues in Turkish realms
 • The first 7 that you should not be commenting on
 • Next 10 or so
 • 19
 • Emergencies
 • Which emergencies and for whom?
 • Dirty, ugly and verrrryyy Alla Turca faces of Turkish businesses and companies
 • Striking examples
 • 20
 • Your personal safety and security
 • Golden rules
 • ***
 • 21
 • Your Family
 • Family issues for serious family guys, soft toy issues for the others
  ***
 • 22
 • Your Business and Social Relations
 • Practical tips
 • ***
 • 23
 • How to Position Yourself in Turkish Business Environments
 • The frame
 • Widely varying examples
 • ***
 • SUMMING UP
 • 24
 • Your company cv
 • For whom? How to construct?
 • Where to use within the scope of this seminar?
 • ***
 • FOR FUTURE WORK
 • 25
 • A frame for a generic company swot analysis
 • Why? What for you in it?
 • ***
 • 26
 • A Frame of Coaching for Balancing Your Activities as The Expat Executive
 • Sets of  illustrative examples at;
 • Personal level
 • Company or corporate level, operational
 • Company  or corporate level, strategic
 • Beyond corporate level
 • 27
 • Fine Tuning (of all seminar subjects depending on the fact that; )
 • If you are an expat from US/Canada/UK/Nordic Countries)
 • If you are from elsewhere in EU
 • If you are from ex Soviet geographies of EU
 • If you are from Far East
 • If you are from Middle East
 • If you are from other places of this world
 • ***
 • Closing Time

 

ŞEYTANIN SATIŞ MUTFAĞI

SATIŞTA YARATICILIK VE SATIŞ ZEKASI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ – WORKSHOP

Eğitimin Amacı;

Mutfak; Eğitimimizde “mutfak” deyimi, hazırlık için gerekli araçların kullanım alanı, bireysel ve kurumsal satış için gerekli hazırlıkların yapıldığı alan anlamında bulunmaktadır. Tencere kaynatılan bir alan değildir.

Şeytan; Eğitimimizde, bütün “semavi dinlerde” yer alan şeytan değil, yaratıcılık, sıra dışılık anlamında bir “metafor” olarak kullanılmaktadır. (şeytan bir “ metafor” dur cümlesini kolay algılayamıyorsanız, bu eğitime gelmemelisiniz, rahatınız bozulmaz ;)

Satış; Eğitimimizde, bildiğiniz satış anlamında kullanılmaktadır.

Eğitimin Kültürel Arka Planı;

Zeka öğrenilebilir. Yaratıcı olmak öğrenilebilir. Şahsen denenmişliği vardır.

Öğrenmek için birkaç tekniği bilmek, azimli olmak ve iyi örnekler görmek gerekir.

Bunlar satış için de geçeridir.

Akıl olmadan bilinçli satış olmayacağı gibi akıllı bir satışçı zekasını her an geliştirebilir ve çok zor anlarda belki tek çıkış kapısı olan yaratıcı çözümleri bulabilir.

Bunlar için ön yargısız ve istekli olmak yeterlidir.

Amacımız, zor sanılan bir konuyu, pratik, kısa, net uygulama örnekleri ile çalışılabilir hale getirmek, şeytani (pardon!) yaratıcılık gözlükleri ile bakınca satışta çözümlerin uzakta değil genelde hemen yanı başımızda olduğunu göstermektir.

“Şeytani” sayılan konular hemen her zaman yaratıcı zeka ürünleridir.

Eğitimimiz;

 • Yaratıcı olmayı satışta başarının anahtarı olarak gören satış profesyonelleri
 • Kariyerlerinde, yetkinliklerinde sıra dışı, radikal olma cüret, cesaret ve zekasına sahip olan, ZEKİ satış yöneticileri
 • Satış kadrolarına çarpıcı örnek ve yöntemlerle liderlik yapmak isteyen satıştan sorumlu üst düzey yönetici ve iş sahipleri ile
 • Bugüne kadar kendilerini satışa yakıştıramamış ancak, geçerli bir kariyer sahibi olmak isteyen, “yaratıcılıklarına” güvenen profesyoneller (ki satın alma profesyonelleri isterlerse bu gruba katılabilirler)
 • “Hayatın bir satış” olduğu gerçeğini gören ve satış odaklı zeka ve yaratıcılığın “tek kariyer çıkışı” olduğunu idrak eden tüm profesyoneller ve iş sahipleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Eğitimimiz bütünü ile interaktif, örnekli ve uygulamalı bir atölye (workshop) çalışmasıdır. Bir Power Point “seyiri” değildir. Katılımcılarımızı özellikle interaktif olmaya, uygulamalara gönüllü olarak katılmaya, çok soru sormaya ve not almaya davet ediyoruz.

Eğitimimiz, zamanında “şeytanın kemancısı” olarak adlandırılan Niccolo PAGANİNİ nin seçilmiş, bir iki dakikalık performansları eşliğinde yapılacaktır.

Aşağıdaki içeriğin sunumu sırasında, içeriğe EK OLARAK ele alınacak bazı “şeytani” (pardon!) yaratıcı sorular, aşağıdakilerden çok daha fazlası, şöyledir, fikir vermek için sunulmaktadırlar;

 • Satışa şeytan karışır mı?
 • Şeytani satış süreci nasıl olur?
 • Şeytani satış temsilcisinin boynuzları nasıldır ve neresindedir?
 • Tarihte bilinen en büyük şeytani satışlar hangileridir?
 • Satışta “ruh” satılabilir mi?
 • ***
 • Şeytani satış, satış eğitimi gerektirir mi?
 • Şeytan satış temsilcisine nasıl prim verir?
 • Şeytani satışta kota nasıl hesaplanır?
 • Şeytanın neyi sattırmaya ihtiyacı vardır? Neden?
 •  Şeytani satışta nelerin vaat edilmesi esastır?
 • ***
 • Satışta “şeytaniyet” nasıldır?
 • Şeytan satış temsilcisini nasıl seçer?
 • Büyük şeytanın küçük şeytan temsilcileri mi vardır?
 • Şeytan temsilcilerinin her işine karışır mı?
 • Şeytan satış temsilcisini nasıl hazırlar?
 • ***
 • Satışta şeytani sorular nasıl sorulur?
 • Şeytani sunum nasıl yapılır?
 • Şeytani ikna yöntemleri nelerdir?
 • Şeytani satış vaatleri nelerdir? Neden inanılır?
 • Herkes en azından bir kez şeytani bir alış veriş yapmıştır ve pişman değildir!
 • *
 • Şeytanın pembe yakalı satış temsilcileri nasıl başarılı olurlar?
 • Şeytani satışta ödeme, vadeler ve teslimat nasıldır? Şeytani satışta satış sonrası hizmetler nasıl işler?
 • Şeytani tahsilat nasıl yapılır?
 • Şeytani satış iletişimi nasıldır?
 • Şeytani satışta insan psikolojisi ile neden ve nasıl “top” gibi oynanılır?
 • *
 • Şeytani satışta “topaç” ne işe yarar?
 • Şeytani satış “kokuları” nasıl alınır?
 • Şeytanın satış temsilcisi “ilk bakışta” anlaşılır mı?
 • Satış ve şeytanla ilgili çok kısa anekdotla

İÇERİK

1

“ MERHABA BEN ŞEYTANİ (PARDON!), YARATICI SATIŞ TEMSİLCİNİZ!”

 • Şeytan, zeka, yaratıcılık ve satış ve de satın alma konularına toplu bakış
 • İlginç örnekler

2

SATIŞA HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK ŞEYTANİ, (PARDON!)  YARATICI ZEKA TEKNİKLERİ

 • Motivasyonu bozan öğeleri ya da motivasyon “ bataklarını”  tanıma tekniği
 • Örnek uygulama – 7 dakika
 • Motivasyon kaynaklarını bulma tekniği
 • Örnek uygulama – 7 dakika
 • Satışta motivasyonun eğrileri, doğruları, belirsizleri
 • Örnekler
 • Şeytan, satış ve motivasyon, satış tarihinden kısa ilginç örnekler

3

MÜŞTERİ İLE İLK KEZ KARŞILAŞIRKEN KULLANILACAK ŞEYTANİ, (PARDON!) YARATICI ZEKA TEKNİKLERİ

 • Bir samimi uyarı; müşteriniz sizden daha yaşlı, daha deneyimli, daha olgun ve daha “ şeytan” olabilir, “ucuz satış eğitim teknikleri” sökmez
 • Örnekler
 • Benzetim tekniği
 • Örnek uygulama, 5 dakika kadar sürmektedir
 • Şeytani tavsiyeler

4

MÜŞTERİ İLE OLAN DİYALOGLARDA ŞEYTANİ, (PARDON!) YARATICI ZEKA İNCELİKLERİ

 • Satışta soru sormanın önemi, alışılmadık soru türleri, soru sorma tekniği
 • Örnekler
 • Sorulmaması gereken sorular
 • Örnekler
 • Algı bozma tekniği (şeytanlık (pardon yaratıcılık!) özünde ve esasında bir “algı bozmacadır”)
 • Bir uygulama örneği
 • Satışta algı bozma tekniği uygulaması
 • Bir uygulama örneği
 • Mecaz tekniği
 • Uygulama örneği
 • Bütün bunlardan sonra; satışta şeytani sorular, nitelikleri, türleri, ASLA unutamayacağınız örnekler
 • HİÇBİR SATIŞ EĞİTİMİNDE BULAMAYACAKSINIZ;
 • Satışta şeytani müşteri soruları, tavsiye edilen ve edilmeyen;Şeytani cevaplar
 • Düz cevaplar

5

İKNA ODAKLI ŞEYTANİ (PARDON!) YARATICI ZEKA

 • Hikaye tekniği, türleri
 • Bir uygulama örneği
 • İmgeleme tekniği, 3 temel türü ve özellikleri
 • İmgeleme tekniklerini uygulama usulleri, 2 usul
 • Katılımcılarla örnek uygulama ( yaklaşık 10 -20 dakika kadar sürecektir )
 • Şeytani iknaın HİÇBİRYERDE ÖĞRETİLEMEZ 17 KANUNU
 • Örnekler (17 şeytani örnek)(Bu bölüm çalışmamızın en önemli ve zaman alan bölümlerinden bir tanesidir)

6

SATIŞI SONUÇLANDIRMA (dangalakça bir deyim olan KAPATMA DEĞİL)  ODAKLI ŞEYTANİ (PARDON!) YARATICI ZEKA

 • Temel sonuçlandırma tekniklerine toplu bakış
 • (Temel 17 kadar teknik hızla özetlenecektir)
 • Temel 17 kadar tekniğin “düz” anlatımından sonra 17 ŞEYTANİ anlatım
 • Örnekler

7

SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDE ŞEYTANİ (PARDON!)  YARATICI ZEKA

 • Temel 3 teknik
 • 1 nci teknik uygulama örneği
 • 2 nci teknik uygulama örneği
 • 3 ncü teknik uygulama örneği
 • Temel 3 tekniğin şeytani (pardon!) yaratıcılık uygulamaları için hazırlıklar, önlemler, uyarılar

HIZLI TOPLU ÖZET, BİREYSEL NOTLARIN KULLANIMI İÇİN KILAVUZ TAVSİYELERİ

SATIŞTA PRATİK STRATEJİ KURGULARI

Çalışmamızın Arka Planı

“Türk Tipi” satışta strateji pek bulunmaz. Herkese göre ayrı tanımı olduğu için aslında tanımsızdır. Yabancı şirkette strateji vardır ancak, “ ithaldir”. Büyükçe Türk Tipi şirkette kendiliğinden oluşabilir, özünde “alaylıdır” ancak, “okumuş” şirket havarileri şiddetle varlığını savunurlar. (Çok iyi bilinen, eski holdinglerde ise tartışmasız vardır, ancak herkese anlatılmaz).

Tek adam “sultasındanki” küçük şirkette “strateji mıtrateji” boş veya hayal veya fantezi şeklindedir. ( Fantezi de “fantaazi” şeklinde telaffuz edilir).

Çalışma Amacımız

Amacımız, iş sahibi ya da “patronun” “atmaca” gibi işin başında olduğu, yıllık ortalama ciroları 50 milyon Dolar civarından başlayarak, 100 milyon Dolara kadar olan, çok çabuk karar alınabilen, insiyatif kullanılabilen ancak, “patronun da” aydınlık ve ufuk sahibi olduğu şirketlerde şirket sahipleri ve önde satış yöneticileri olmak üzere  üst düzey sayılabilecek (satışla yakından bağlantılı) yöneticilerine PRATİKTE, kullanılabilir satış stratejilerini NASIL  KURGULAYACAKLARINI  göstermektir.

Tanımı topu topu 4 sözcük olan strateji, satışta;

 1. Etkin ve keskin rekabet için
 2. Amaçların “pırıl pırıl” net olması için
 3. Şirketin piyasada doğru yer ya da “konum” alması için
 4. Satış kadrosunun çok etkin çalışması için
 5. İleri düzeyde karlılık için
 6. Şirketin en değerli sermayesi olan zamanın etkin kullanımı için “şarttır”.

Strateji satış yönetimi için;

 1. Kota ve prim sisteminin amaç odaklı, işler ve etkin olması için
 2. Satış bütçesinin tam anlamı ile bir “silah” olması için
 3. Satışla her zaman karıştırılan pazarlama kararlarının “pırıl pırıl” net olması için de “şarttır”.

Çalışmamız bir Power Point gösterimi değildir. Teorik ve akademik yönleri bulunmamaktadır. Konuya şimdilik uzak olan katılımcılarımızı “ürkütecek” kadar gerçekçidir.

Hitap ettiği düzey, şirket sahipleri, satış yöneticileri, satışa yakından ilgili üst yöneticiler olup satış temsilcisi düzeyine hitap ETMEMEKTEDİR. Bir genel satış eğitimi veya bir satış sohbeti değildir.

Telif hakları Eğitmenimize ait bulunan içerik AGK Hukuk Bürosu tarafından aktif şekilde korunmaktadır.

İçerik;

 • Strateji insanlık tarihinden eskidir! Bu ne demek?
 • Strateji aklınıza ilk gelenler değildir. Nedir ve ne değildir?
 • Strateji ile ilgili en temel yardımcı tanımlar
 • Tam 5 dakikada şimşek hızı ile stratejinin süper kısa tarihi***BÖLÜM- 1SATIŞTA PRATİK STRATEJİ KURGUSU İÇİN TEMEL TAŞLAR
 • Satış stratejisi ile şirketin satış türleri arasındaki bağlayıcı ilişki
 • Temel 7 örnek
 • Satış stratejisi ile satış organizasyonu arasındaki bağlayıcı ilişki
 • Temel 7 örnek
 • Satış stratejisi ile şirketin cirosal yaşı ve gelişimi arasındaki bağlayıcı ilişki
 • Temel 7 örnek***
 • BÖLÜM- 2
 • SATIŞTA PRATİK STRATEJİ KURGUSU İÇİN GEREKLİ PRATİK TEKNİKLER
 • 1
 • Satışta “ağırlık merkezini” bulma tekniği
 • Çok yönlü, çok ayrıntılı sayısal örnek
 • 2
 • Satış için 1 numaralı stratejik rakibi bulma tekniği
 • Sayısal örnek
 • 3
 • Satış stratejisinde pazarlama konumunu bulma tekniği
 • Görsel örnek
 • 4
 • 1 numaralı stratejik rakiple karşılıklı “güç” değerlendirme tekniği
 • Sayısal örnek
 • 5
 • Bir numaralı stratejik rakiple karşılıklı ve dinamik mücadele tekniği
 • Sayısal örnekler
 • 6
 • Pratik satış strateji kurgusu için satış kota ve prim uygulama teknik ve tavsiyeleri
 • 7
 • Pratik satış strateji kurgusu için pratik satış bütçesi kurgu tavsiyeleri
 • 8
 • Pratik satış stratejisi için “bağlayıcı kararları” veren 1 numaranın psikolojik profili ve strateji uygulamasına etkileri
 • Temel 4/6 psikolojik profil, örnekler, profile uygun strateji tarzları (6 tarz)
 • Örneklendirme
 • ***
 • BÖLÜM -3
 • SATIŞTA PRATİK STRATEJİ KURGUSU İÇİN MAKRO TEKNİKLER
 • Satış/pazarlama da strateji türlerine toplu bakış –şema
 • Satış/pazarlama stratejileri seçimi için pratik şema
 • P5 Tekniği, örnek
 • PESTLE Tekniği, örnekler
 • Satış stratejisi için Stratejik Analiz Tekniği
 • Bir örnek***
 • BÖLÜM- 4ADIM ADIM SATIŞ STRATEJİSİ BELİRLEME ÖRNEĞİ
 • Adımlar
 • Kurgulama örneği
 • ***
 • BÖLÜM- 5
 • 2016 TÜRKİYE PİYASALARINDAN İYİ VE KÖTÜ SATIŞ STRATEJİ KURGUSU ÖRNEKLERİ
 • “İyi” 7 örnek
 • “Kötü” 7 örnek
 • Kısa toplu özet ve değerlendirme***

 

SATIŞ BÜTÇESİ KURGULAMA VE YÖNETİM

İçerik

 • 1- İŞLETME BÜTÇESİ (hızla yapılacaktır)
 • Bütçe özünde nedir ve ne değildir?
 • (Bütçe gelir gideri dengelemek değildir)
 • Bütçe ile yatırım karlılığı/işletme karlılığı arasındaki bağ nasıldır?
 • Bu bağda hangi çok önemli satış kararlarının kaynağını görebiliriz?
 • Bir sayısal örnek.
 • Bütçe kurgularken “atlanmaması” şart püf noktalar için yapılması şart olanlar nelerdir? (9 teknik püf noktası)
 • ***2- SATIŞ BÜTÇESİ
 • Şekilsel satış bütçesi kurgusunda öncelikler nelerdir?
 • Satış bütçesi ile satış organizasyonu arasındaki “yaşamsal bağ” nedir?
 • Satış bütçesi ile nakit yönetimi arasındaki bağ nedir?
 • Satış bütçesi ile önemli pazarlama kararları arasındaki bağ nedir?
 • Satış bütçesi ile rekabet arasındaki bağlar nelerdir?
 • ***
 • 3- SATIŞ BÜTÇESİ İÇİN TEMEL ÖNGÖRÜ VE TAHMİNLER
 • Satış bütçesi için reel satış tahminleri nasıl yapılır?
 •  Satış bütçesinin sayısal tabanı nedir?
 • Somut bir sayısal örnek nasıl verilebilir?
 • Satış bütçesinin pazarlama odaklı sayısal tabanı nedir?
 • Yeni ürün, rekabet, pazar konumu, marka konuları satış bütçesinde nasıl yer alırlar?
 • Somut bir sayısal örnek nasıl verilebilir?
 • Satış bütçesinin üretim/imalat planlama odaklı sayısal tabanı nasıl kurgulanır?
 • Farklı üretim biçimleri satış bütçesini nasıl etkiler?
 • Farklı ürün türleri satış bütçesini nasıl etkiler?
 • Üretim biçimleri, ürün türleri, satış ve pazarlama kararları dikkate alındığı zaman satışın işletme stok yönetiminde yeri nerededir ve nasıl olmalıdır?
 • ***
 • 4- SATIŞ BÜTÇESİNDE KOTA VE PRİM
 • Kota ve prim satış bütçesinde nerede ve nasıl yer alırlar?
 • ***
 • 5- SATIŞ BÜTÇESİNİN İŞLETME MALİ/MUHASEBE YAPISI İLE BAĞLARI (hızlı bilgilendirme yapılacaktır)
 • Satış Bütçesinin İşletme ile Bağları Nelerdir?
 • Satış bütçesi ile maliyet muhasebesi ilişkisi nedir ve nasıl, ne zaman kullanılır?
 • Satış bütçesi ile muhasebe hesap planı ilişkisi nedir ve neden “stratejik” öneme sahiptir?
 • Satış bütçesi ile kar/zarar tablosu, bilanço, mizan ilişkileri nelerdir?
 • Satış Bütçesinin İşletmenin Diğer Bütçeleri ile Bağları Nelerdir?
 • Fizik üretim bütçesi ile ilişki nasıl kurulmalıdır?
 • Satış bütçesi ile “nakit akım” tablosu ilişkisi ve yönetimi nedir?
 • ***
 • 6- SATIŞ BÜTÇESİ TABLO KURGUSU
 • Satış bütçesi ana çerçevesi, bir sayısal tablo halinde nasıldır?
 • Satış bütçesi detaylı kurgusu, bir sayısal tablo halinde nasıldır?
 •  (katılımcıların daha sonra excel gibi bir araçla kuracakları, dinamik tablo örneği)
 • ***
 • 7- SATIŞ BÜTÇE YÖNETİMİSatış Bütçesi Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?
 • Satış bütçesi yönetimi, bütçe sapmaların yönetimi nasıl yapılmalıdır?
 • Satış bütçesi nasıl denetlenmelidir?
 • Satış bütçesinin “gizliliği” neden ve nasıl sağlanmalıdır?
 • ***
 • 8- SATIŞ BÜTÇE KURGUSU İÇİN PRATİK ADIMLAR VE ÖRNEK
 • Satış Bütçesi Yapmak için Adım Adım Örnek Sayısal Bütçe Kurgusu Nasıl Yapılır?
 • Basit adımlarla adım adım bir bütçe kurgusu örneği
 • ***

 

 

No Comments Yet

Add your Comment