Paylaş

20180203_155841

SATIN ALMA İÇİN PRATİK ÇOK AMAÇLI SWOT ANALİZLERİ

Neden Satın Alma İçin SWOT Analizleri?

SWOT Analizi, Türk İş hayatında çok duyulan, hatta eskiyen, özellikleri ancak “basmakalıp” düzeyde “ ehh şöyle” bilinen, uygulamaları çok ender ancak, kullanılması çok kolay olan, kullanılabilirse etkileri “müthiş”  ancak, basit kuralları bilinmediği için, yapmaya çalışanların “yaptık ama valla pek bi şey çıkmadı” dedikleri bir “yanılmacadır”.

Oysa SWOT analizleri satın almanın ötesinde tedarik zinciri yönetimi, çok amaçlı tedarikçi planlama etkinlikleri, satın alma için bütçe hazırlama, farklı düzeylerde strateji belirleme, tüm satın alma etkinliklerinde de “anahtar” konumda bir analizdir.

Ayrıca, kökeninde korunma (defansif) ve atak/rekabetçi (ofansif) odaklı kullanılabilme özellikleri bulunmaktadır.

Satın almanın her düzeyinde çok amaçlı kullanımı tartışmasızdır.

Eğitimimizin Amaçları Nelerdir?

Eğitimimiz;

Güçlü özellikler, zayıf özellikler, fırsatlar, tehditler, hedefler odaklarında,

 • 1- Şirketinin satın alma yetkinliğini rekabet ortamında değerlendirmek
 • 2- Tedarikçi piyasalarını araştırmak ve piyasa istihbaratı toplamak
 • 3- Tedarikçi değerlendirmek ve seçmek
 • 4- Tedarikçiler arasında kıyaslama yapmak
 • 5- Tedarikçi denetlemek
 • *
 • 6- Satın alma ile ilgili diğer şirket içi birimlerle işbirliğini değerlendirmek
 • 7- Tedarikçi geliştirmek
 • 8- Tedarik zinciri kurmak ve geliştirmek
 • 9- Satın alma birimi bütçesi kurgulamak ve yönetmek
 • 10- Satın alma kadrosunu değerlendirmek ve geliştirmekkonularında her biri için en pratik, neredeyse bir A 4 boyutuna sığacak ölçekte, en önemli bilgileri “şablon” halinde sunmak ve değerlendirmek amacıyla hazırlanmış bulunmaktadır.

Bu Eğitim Kimler İçin Tasarlandı?

Eğitimimiz,

 • Tüm deneyimli satın alma profesyonelleri (yeni başlayanlar hariç, 2 yıl kadar deneyimi olması tercih edilir)
 • Tüm satın alma yöneticileri
 • Tüm tedarik zinciri uzman ve yöneticileri
 • Üst düzey satın alma/tedarik zinciri yöneticileri
 • Satın alma ile yakından ilgili tüm şirket sahibi/girişimci/yatırımcı ve iş adamları için tasarlanmıştır.

Çalışmamızın Türk iş hayatında kanıtlanmış yararları arasında;

 • Alınması gereken taktik, operasyon ve stratejik düzlemlerdeki satın alma kararlarını öncelikleri ile belirleyebilmek
 • Kararları, satın alma bütçesine ve istenirse şirket işletme bütçesine bağlayabilmek
 • Yapılması gereken işleri hızla istenilen önceliklerde, bütçe imkanlarına göre ve değişik kriterlerde sıralamak, pratikte “yapılacak işler” cinsinden satın alma odaklı eylem planları yapabilmek bulunmaktadır.

Eğitimimiz bir Power Point sunumu değildir. Katılımcılarımızla birlikte hızla düşünerek, yazarak, çizerek yapılacak olan bir atölye çalışmasıdır. Katılımcılarımızı satın alma odaklı soruları, sorunları ile gelmeye, notlar almaya davet ettiğimiz bir çalışmadır.

Eğitimin telif hakları Eğitmenimize ait bulunmakta olup, fikir hırsızlarına karşı AGK Hukuk Bürosu tarafından aktif şekilde korunmaktadır.

İçerik

 • Giriş
 • SATIN ALMAYA GELENE KADAR SWOT ANALİZİ ÖZELLİKLERİ
 • Swot analizi sandığınız “basmakalıp” analiz değildir! O halde nedir?
 • Tarihte nerelerden kaynaklandı, en iyi kimler kullandı, iş hayatına nasıl geldi?
 • Nedir?
 • Nereye gidiyor ve nasıl?
 • “Süper çok yönlü” amaç ve özellikleri nelerdir?
 • En sık yapılan “Türk Tipi” yanlışlar nelerdir?
 • Profesyonelce yapma kuralları nelerdir?
 • Kısa, hızlı örnekler
 • Neden satın alma swot analizi?
 • ***
 • SATIN ALMA ODAKLI SWOT ANALİZLERİ
 • Satın alma swot analizi kurgusu (şematik gösterim)
 • Satın alma odaklı swot analizleri için kurallar
 • *
 • SWOT ANALİZİ1
 • Satın Alma Odaklı Şirket İç Swot Analizi
 • Şirket düzeyinde satın alma odaklı güçlü yönleri bulma
 • Şirket düzeyinde satın alma odaklı zayıf yönleri bulma
 • Şirket düzeyinde satın alma odaklı fırsatları yönleri bulma
 • Şirket düzeyinde satın alma odaklı tehditleri bulma
 • Şirket düzeyinde satın alma hedeflerini bulma
 • Yukarıdaki başlıklar için pratik 7 şer analiz ipucu hızla çalışılacaktır
 • Şematik, örneklemeli toplu özet
 • *
 • SWOT ANALİZİ 2
 • Tedarikçi Piyasaları Araştırma ve İstihbarat Odaklı Swot Analizleri
 • Satın alma odaklı piyasa araştırma ve istihbarata hızlı “çarpıcı” bakış
 • ve yapılmaması gerekenler
 • Tedarikçi piyasalarını araştırma ve izleme için 17 parametreli swot analiz şablonu
 • Analiz içinde analiz; Porter 5 tekniği için swot analiz şablonu
 • Analiz içinde analiz 2; satın alma istihbaratı için ilk swot analizi
 • Entegre örnekler
 • *
 • SWOT ANALİZİ 3
 • Tedarikçi Değerlendirme ve Seçme Odaklı Swot Analizleri
 • Stratejik (ne demek?) düzeyde swot analizi parametreleri (7)
 • Taktik (ne demek?) düzeyde swot analizi parametreleri (7)
 • Operasyonel  (ne demek?) düzeyde swot analizi parametreleri (7)
 • Çok farklı 3 entegre örnek
 • Tedarikçi değerlendirme odaklı swot analizinin “tek sayfaya” indirgenmesi
 • *
 • SWOT ANALİZİ 4
 • Tedarikçiler Arasında Kıyaslama/Derecelendirme Odaklı Swot Analizleri
 • Kıyaslama için Kraljic anlayış ve şeması
 • Kıyaslama odaklı temel swot analiz şablonu
 • (Bu şablon satın alma odaklı “müzakerenin” de swot analiz şablonudur)
 • Örnek
 • *
 • SWOT ANALİZİ 5
 • Tedarikçi Denetim Odaklı Swot Analizleri
 • Periyodik denetim için temel swot analiz şablonu
 • Ani, rastgele denetim için swot analiz şablonu
 • Analiz içinde analiz; Tedarikçi mali analiz imkan, kabiliyet ve vasıtaları odaklı Swot  analizleri
 • (satın alma odaklı mali analizin arka planı 10 dakika içinde şematize edilecektir)
 • Çok etkileyici ve farklı Türkiye örnekleri
 • *
 • SWOT ANALİZİ 6
 • Satın alma ile Bağlantılı Şirket İçi Süreçler Odaklı Swot Analizler
 • Satın alma ile etkin etkileşim içinde bulunan şirket içi bölümler
 • Muhasebe satın alma ilişkisi için swot analiz şablonu
 • Finans satın alma ilişkisi için swot analiz şablonu
 • Üretim satın alma ilişkisi için swot analiz şablonu

 

 • Proje satın alma ilişkisi için swot analiz şablonu
 • Kalite Kontrol satın alma ilişkisi için swot analiz şablonu
 • Lojistik satın alma ilişkisi için swot analiz şablonu
 • Kuşbakışı özet niteliğinde satın alma – işletme yönetimi ilişkisi için swot analiz şablonu
 • Tek sayfaya indirgeme yöntemi
 • Satın alma ile etkileşimi olabilecek diğer şirket içi süreçler için swot analiz şablonu kurma ipuçları (yurt dışı merkezle ilişkiler swotu gibi)
 • Örnek
 • *
 • SWOT ANALİZİ 7
 • Tedarikçi Geliştirme Odaklı Swot Analizleri
 • Çok önemli Türkiye örnekleri
 • Stratejik düzeyde geliştirme için swot analiz şablonu
 • Taktik düzeyde geliştirme için swot analiz şablonu
 • Operasyonel düzeyde geliştirme için swot analiz şablonu
 • Karma örnekler
 • *
 • SWOT ANALİZİ 8
 • Tedarik Zinciri Odaklı Swot Analizleri
 • Çok önemli Türkiye örnekleri
 • Tedarikçi geliştirme kavramı (şematik), çok sık rastlanan yanılsamalar
 • Birinci derece tedarikçiler için pratik swot analiz şablonu
 • İkinci derece tedarikçiler (birinci derece tedarikçilerin alt tedarikçileri) için pratik swot analiz şablonu
 • Sözleşme düzeyinde swot analiz şablonu
 • (katılımcı ihtiyaç ve isteklerine göre farklı olacaktır)
 • *
 • SWOT ANALİZİ 9
 • Satın Alma Bütçesi Kurgu ve Yönetimi Odaklı Swot Analizleri
 • Kısa işletme bütçesi ve satın alma bütçesi formatları
 • Satın alma bütçesi formatı odaklı swot analizi şablonu
 • Analiz için önemli ipuçları
 • *
 • SWOT ANALİZİ 10
 • Satın Alma Kadrosu Yetkinlik, Geliştirme ve Yönetim Odaklı Swot Analizleri
 • Türkiyede en sıksık karşılaşılan satın almacı profilleri ve satın alma birimi profilleri
 • Satın alma çalışanları, satın alma birimi için (yönetici/yönetim/organizasyon odaklı) ayrı swot analiz şablonları
 • Tek sayfaya indirgeme
 • EN ÖNEMLİ İŞİMİZ;
 • Analizler içinde en önemli “yaşamsal” analiz, satın alma istihbaratı odaklı swot analizi parametreleri (ikinci bölüm)
 • Örnek
 • Kısa entegre örnekler ve kapanış
 • *

 

No Comments Yet

Add your Comment