Paylaş

c 16SAYISAL SWOT ANALİZLERİ İLE 367 DERECE TEKNİK SATIŞ YETKİNLİĞİ

Neden Bu Eğitim?

SWOT Analizi, Türk İş hayatında çok duyulan, özellikleri ancak “basmakalıp” düzeyde “ ehh şöyle” ve YANLIŞ bilinen, uygulamaları çok ender ancak, kullanılması çok kolay olan, kullanılabilirse etkileri “müthiş”  ancak, basit kuralları bilinmediği için de, yapmaya çalışanların “yaptık ama valla pek bi şey çıkmadı” dedikleri bir “yanılmacadır”.

Swot analizinin satışta çok amaçlı kullanımı, “tartışma götürmez” şekilde kanıtlıdır.

Swot analizi satışın yanı sıra pazarlama,  satış/pazarlama planlama, satış/pazarlama bütçe hazırlama, farklı düzeylerde satış/pazarlama stratejileri belirleme, tüm reklam, tanıtım, halkla ilişkiler etkinliklerinde de “anahtar” konumda bir analizdir.

Eğitimimizin Amaçları Nelerdir?

Eğitimimiz;

Güçlü özellikler, zayıf özellikler, fırsatlar, tehditler, hedefler, yapılması gerekenler, yapılabilecekler odaklarında, SAYISAL OLARAK;

 • Müşteri portföyünü hatasız değerlendirme (veya tasarımı)
 • Satış politikası önceliklerini net belirleme
 • Şirket için gerekli satışçı sayısını bulma veya eldeki sayıya göre gerekli kararları alma
 • Yapılması gereken müşteri ziyaretlerini tartışmasız, sayısal dayanaklı olarak belirleme
 • Müşteri bulma etkinliklerini sayısal hale getirme
 • Satış kadrosu iç denge oranlarını belirleme
 • (satışçı/satın yöneticisi oranı, satışçı/satış destek personeli oranı, teknik satışçı/satışçı oranı)
 • Satış performansını belirleme ve şirket performansı çerçevesinde doğru değerlendirme
 • Satış maliyetini (satılan malın maliyeti DEĞİL) sayısal olarak yönetebilme amaçları için tasarlanmıştır.

Çalışmamızın Türk iş hayatında kanıtlanmış yararları arasında;

 • Alınması gereken taktik, operasyon ve stratejik düzlemlerdeki satış kararlarını öncelikleri ile belirleyebilmek
 • Kararları, varsa satış kota/prim sistemi ve satış bütçesine ve istenirse şirket işletme bütçesine bağlayabilmek
 • Satışa yapılması gereken işleri hızla istenilen önceliklerde, bütçe imkanlarına göre ve değişik kriterlerde sıralamak, pratikte “yapılacak işler” cinsinden satış odaklı eylem planları yapabilmek bulunmaktadır.

Bu Eğitim Kimler İçin Tasarlandı?

Eğitimimiz,

 • Öncelikle tüm satış yöneticileri
 • Üst düzey satış/pazarlama yöneticileri
 • Satış ve pazarlama ile çok yakından ilgili tüm şirket sahibi/girişimci/yatırımcı ve iş adamları ve
 • Kariyerlerinde satış yöneticiliği yaklaşan, deneyimli satış profesyonelleri için tasarlanmıştır. (Katılımcılarımızın en az 2 yıl kadar aktif satış veya şirket yönetim deneyimi olmasını tavsiye etmekteyiz)

Eğitimimiz bir Power Point sunumu değildir. Katılımcılarımızla birlikte hızla düşünerek, hızla yazarak, çizerek yapılacak olan bir atölye çalışmasıdır. Katılımcılarımız satış odaklı soruları, sorunları ile gelmeye, notlar almaya davet ettiğimiz bir çalışmadır.

Eğitimin telif hakları Eğitmenimize ait bulunmakta olup, fikir hırsızlarına karşı üç ayrı hukuk bürosu tarafından aktif şekilde korunmaktadır.

İçerik

 • Ön Bölüm
 • Satışa Gelene Kadar Swot Analizi Özellikleri
 • Swot analizi sandığınız “basmakalıp” analiz değildir! O halde nedir?
 • Tarihte nerelerden kaynaklandı, en iyi kimler kullandı, iş hayatına nasıl geldi?
 • Nedir?
 • Nereye gidiyor ve nasıl?
 • “Süper çok yönlü” amaç ve özellikleri nelerdir?
 • En sık yapılan “Türk Tipi” yanlışlar nelerdir?
 • Profesyonelce yapma kuralları nelerdir?
 • Kısa, hızlı örnekler
 • Neden satış swot analizi?
 • Bölümler
 • (HER BÖLÜMDE EN AZINDAN 7 PARAMETRELİ VEYA KRİTERLİ BİR SWOT ANALİZ KURGUSU BULUNMAKTADIR. TÜM EĞİTİMDE KULLANILAN SAYISAL SWOT PARAMETRE/KRİTER SAYISI 77 KADARDIR)
 • 1
 • Sayısal Olarak Müşteri Portföyü Değerlendirme Amaçlı Swot Analizi
 • (Yeni kurulan şirketler için müşteri portföyü oluşturma)
 • Sayısal örnek
 • Yorumlama yöntemi
 • 2
 • Portföy Bazında Sayısal Satış Politikası ve Öncelikleri Belirleme Amaçlı Swot Analizi
 • Net, sayısal satış öncelikleri belirleme örneği
 • 3
 • Satışta Bulunması Gerekli Optimum Satışçı Sayısı Hesapları Amaçlı Swot Analizi
 • Temel pratik formül
 • Sayısal portföy (yukarıda1 ve 2) değerlerini kullanarak gerçek bir örnekleme
 • 4
 • Bir Satışçının Bir Günde Yapması Gerekli Müşteri Ziyareti Belirleme Amaçlı Swot Analizi
 • İki yaklaşım, iki farklı sayısal örnek
 • Türkiye piyasalarından farklı sektör örnekleri
 • 5
 • Müşteri Bulma/ Hedefleme Teknikleri Amaçlı Swot Analizi
 • Müşteri bulma yöntemleri
 • Kullanılabilir alt-swot analizleri
 • Sayısal değerlerin kullanımı
 • Örnekler
 • 6
 • Satış, Satış Destek, Teknik Satış ve Satış Yönetim Kadrolarını Dengeleme Amaçlı Sayısal Swot Analizi
 • Çok amaçlı somut örnekler
 • 7
 • Şirket Satış Performansını Belirleme ve Geliştirme Amaçlı Sayısal Oranlar Odaklı Swot Analizi (Lütfen Aşağıdaki Önemli Notlar Kısmını İnceleyiniz)
 • Temel kavram ve sayısal çerçeve
 • Pratik sayısal araçlar
 • Sayısal örnekler
 • 0.7 (Sıfır Nokta Yedi)
 • Satış Maliyetini (Satılan Malın Maliyeti, SMM değil) Yönetme Odaklı Sayısal Swot Analizi
 • ***
 • Sayısal satış swot analizleri çalışırken elde bulunması yararlı pratik sayısal satış/şirket bilgileri listesi ve belgeleri
 • ***
 • Eğitimle İlgili Önemli Notlar
 • Eğitimin akışı içinde katılımcılar için gerekli olursa;
 • 1- Farklı satış türleri süreçlerine toplu bakış
 • 2- Satış yönetimi arka planındaki mali tablolara çok kısa pratik bakış ve
 • 3- Mizan bilgilerinin (tümüyle sayısal) swot analizlerinde kullanımı ipuçları konusunda kısa, hızlı, şematik, “arka plan” bilgilendirmeleri yapılacaktır.
 • Ayrıca;
 • Katılımcıların şirket özelliklerine göre; farklı Swot analiz kurguları kullanılabilecektir.
 • Genelde;
 • a) 5 kişi kadar olan  bir satış kadrosu
 • b) 10 kişiden küçük fakat farklı satış etkinlikleri yapan bir satış kadrosu
 • c) 20 kişi civarında ve farklı lokasyonlarda bulunan  bir satış kadrosu
 • d) 20 den kalabalık ve bayi satış kadroları da bulunan çok lokasyonlu bir satış kadrosu ve
 • e) 100 kişiden kalabalık, bazen yüzün katları boyutunda olan satış kadroları modellenmektedir.
 • ***

NECDET UYGURER Eğitimin özgün bir hizmeti olarak Eğitmenimiz dileyen katılımcı şirketlere, eğitimi izleyen en çok iki hafta içinde, yaklaşık bir, bir buçuk saatlik, ücretsiz “ SATIŞTA SAYISAL SWOT ANALİZLERİ İLE 367 DERECE TEKNİK YETKİNLİK” odaklı bir sohbeti kendi belirleyeceği bir mekan ve zamanda verebilecektir.

***

PRATİKTE YÖNETİCİLER İÇİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME ODAKLI SWOT ANALİZLERİ

Çalışmamız;

Performansın pratikte, profesyonelce nasıl değerlendirileceğini araştıran, sorgulayan, geliştirmek isteyen, mevcut performans değerlendirme konularından şikayetçi olan;

 • Profesyonel yönetim deneyimi olmayan iş sahipleri
 • Yatırımcılar
 • Teknik özellikleri ağır basan üst düzey yöneticiler
 • Performans konusunu hızla ve toplu görmek isteyen tüm yöneticiler için tasarlanmıştır.
 • Çalışmamız bir İK (insan kaynakları) eğitimi değil, yönetim eğitimidir.

 İçerik

 • Performans Değerlendirme (PD)
 • Kısa toplu bakış; dışarıda nereden nereye geldi ve nereye doğru gidiyor.
 • Türkiye gerçekleri
 • Nedir ve ne değildir?
 • (örneğin “moda” olmadığı ve zor olduğu için”merit rating” ile farkı nedir?”
 • 1
 • Performans değerlendirme için geri bildirim yeterliliği odaklı Swot analizi
 • Bu analiz olmadan PD yapılamaz
 • Farklı şirketlere göre esnek analiz tablo formatları
 • *
 • 2
 • PD odaklı işe yerleştirme/oryantasyon odaklı Swot analizi
 • Oryantasyon yapılan yerler için swot analizi
 • Oryantasyon “moryantasyon” yapılmayan yerler için swot analizi
 • *
 • 3
 • PD için bireysel teknik yeterlilik odaklı Swot analizi
 • PD amaçlı en önemli Swot analizlerinden bir tanesidir
 • Görev tanımı konusu
 • Tek tip ve tek düzeyde yapma yanlışlıkları
 • Vazgeçilemez 7 değerlendirme özelliği (Amerikan modellerinde)
 • Swot formatı
 • *
 • 4
 • Vazgeçilemez ve alt kırılımları olması gereken 4 değerlendirme konusu (Amerikan modellerinde)
 • Kanıtları, yapılabilirliği
 • “Yatırım gözü ile bakış”
 • Swot analiz formatı
 • *
 • 5
 • Potansiyel performans odaklı Swot analizi
 • Kurgu ve Swot analiz tablosu
 • *
 • 6
 • PD için yasal konular ve “ insani” değerler odaklı ayrı swot analiz formatları
 • Yasal odaklı Swot analizi
 • “İnsani” odaklı Swot analizi
 • *
 • 7
 • Performansın ve kişinin “önemi” veya “vazgeçilemezliği odaklı özel Swot analizi
 • Farklı yaklaşımlar için farklı Swot analiz formatları
 • *
 • 8
 • İK gözünde PD boyutları odaklı Swot analizleri
 • En sık düşülen 7 tuzak
 • Kurumsal iletişim odaklı Swot analizleri
 • Kurumsal kimlik odaklı Swot analizleri
 • Yabancı sermayeli şirket İK isterleri odaklı Swot analizleri
 • *
 • 9
 • Yönetim gözlükleri ile “son” ve “komposit swot analizi
 • Kurgu incelikleri
 • Yapma incelikleri
 • Değerlendirme incelikleri
 • 10
 • PD için bireysel odaklı Swot analizi
 • *
 • PD yi uygulamamda işlemez hale getiren ve açıkça kabul edilemeyen nedenler
 • Kapanış
 • Necdet UYGURER Eğitimin bir özgün hizmeti olarak, dileyen katılımcılarımız, eğitimi izleyen iki hafta içinde, Eğitmenimizden kendisinin belirleyeceği bir gün ve saatte şirketlerine ve ya kendilerine özgün bir “ performans değerlendirme ve swot” konulu bir danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak alabileceklerdir. Hizmet süresi bir veya iki saat kadardır.

ÖNCEKİ DUYURULAR

PRATİKTE PAZARLAMA SWOT ANALİZLERİ

SWOT analizi, herkesin duyduğu, hemen hiç kimsenin şirketinde yapma fırsatı bulamadığı, yapmaya kalkınca beceremeyip “şiştiği”, sonuçlarını şirketin hangi pazarlama etkinliğine nasıl bağlayacağını bilemediği, etkin bir yöntemdir.

Pazarlama odaklı SWOT analizleri, kullanmayı bilenin elinde müthiş araçlar veya “silahlardır”. Benzetme doğru ise, eline anahtar almamış bir kişinin kullanabileceği basit üniversal anahtarlar vardır, musluğu da motoru da sökebilir. Askerlik yapmış olanlar için çevrenizde 360 derece güvenlik sağlayan ve kullanımı basit “havan topu” gibidir.

Mantığını anlarsanız her yerde kurabilir ve kullanabilirsiniz.

Amacımız, pazarlama profesyonelleri için bir sürü işlevsiz uygulama ve kuru laf yerine, bundan böyle tüm kariyerleri boyunca “ ayak üstü” ve “ çatır çatır “kullanabilecekleri bir tekniği, hızla, pratikte, Türkiye örnekleri ve dersleri ile sunmaktır.

Pazarlama swot analiz tekniğini isteyen herkes çok etkin bir şekilde kullanabilir.

Eğitimimiz;

 • Bugüne kadar kapsamlı bir pazarlama eğitimi alma fırsatı bulamayanlar
 • Pazarlama tekniklerini kullanılabilir halde görmek isteyenler
 • Pazarlama kadrolarına bir türlü pratik etkinlik yaptıramayanlar
 • Sıfırdan pazarlama (satış değil)  kadrosu kurmak isteyenler
 • Pazarlama kararlarını pratikte hızla, düzenli almak isteyenler
 • Pazarlama karar ve etkinliklerinde yaratıcı olmak isteyenler
 • Pazarlama kariyerlerinde “aralardan sıyrılmak” ve yükselmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Eğitimimiz niteliği gereği tümüyle interaktif, ilginç ve gerçek örnek olayların, ilginç egzersizlerin yapılacağı bir atölye çalışmasıdır bir Power Point oynatımı değildir.

 (Telif hakkı eğitmenimize ait olan içerik kurumsal bir yapıda sürekli olarak uygulanmakta olup, telif hakları birkaç hukuk bürosu tarafından korunmaktadır)

İçerik

 • SWOT analizi, kaynakları, yapma kuralları, dikkat edilmesi gerekenler, kullanım alanları
 • Pazarlama swot analizleri için kısa şematik pazarlama kurgusu
 • Hızlı Türkiye örnekleri
 • Pazarlama odaklı swot analiz formatları
 • Pazarlama odaklı swot analizlerinin diğer şirket işleri ve etkinlikleri ile bağlantıları
 • 1
 • Rakiplere göre neredeyiz, pazar konumumuz için swot analizi
 • Değerlendirme; konumumuza göre pazarlama etkinlikleri için kararlar
 • Analiz içinde analiz; konum stratejileri odaklı swot analizi
 • Örnekler
 • 2
 • Konumumuza göre hedef pazarlarımızın swot analizi
 • Analiz içinde analiz; pazar kesimlerimizin swot analiz yöntemi
 • Analiz içinde analiz; pazar payımızın swot analiz yöntemi
 • Değerlendirme; hedef belirleme/netleştirme yetkinliğimiz
 • Düz, ters ve eğri Türkiye örnekleri
 • 3
 • “Vuracağımız ve vurulacağımız yer; dağıtım kanalları swot analizi
 • Analiz içinde analiz; kanal stratejisi için swot analizi
 • Analiz içinde analiz; kanal oyuncuları için swot analizi
 • Dağıtımdan farklı “kanallar” için swot analizi
 • Değerlendirme; yaşamsal Türkiye örnekleri
 • 4
 • Fiyatlandırma için swot analizi
 • Analiz içinde analiz; fiyat politikaları için swot analizi
 • Analiz içinde analiz; fiyat senaryoları için swot analizi
 • Değerlendirme; fiyatla ilgili 7 “kuyruklu yalan” ve 7 “doğru”
 • Pratik örnekler
 • 5
 • Ürün yönetimi için swot analizi
 • Analiz içinde analiz; yeni ürün ve ürün portföyü için swot analizi
 • Analiz içinde analiz; ürün stratejileri için swot analizi
 • Değerlendirme; ürün, marka karlılık yönetimi
 • 6
 • Marka için swot analizi
 • Analiz içinde analiz; marka ögeleri için swot analizi
 • Analiz içinde analiz; marka konum ve rekabeti için swot analizi
 • Analiz içinde analiz; markalaşma/markalaşmama kararı için swot analizi
 • Değerlendirme
 • 7
 • Pazarlama stratatejisi için swot analizi
 • Analiz içinde analiz; şirket düzeyinde stratejik analiz için swot analizi
 • Analiz içinde analiz; piyasa düzeyinde stratejik analiz için swot analizi
 • Değerlendirme; örnekler
 • 8
 • Pazarlama odaklı diğer swot analizlerine toplu bakış
 • Pratikte swot analiz formatı kurma ipuçları
 • ***
 • Kapanış

 

 

NOMEN NESCİO NOTETUR NOMEN

Bütünü olmamakla birlikte bazı önemli eğitim alt başlıkları;

 • Türk tip şirketin “ özü “ nedir?
 • Şirket oyunu ne demektir?
 • Şirkette kimin oyunu, kimin kurallarına göre oynanır?
 • Para kazanma formülü nedir ve nasıl anlaşılır?
 • Şirket oyunu ve para kazanma formülü arasındaki ilişki nedir?
 • *
 • Profesyonel kimdir ve oyundaki rolü nedir?
 • Patron kime denir ve nedir?
 • Patron -  profesyonel ilişki ve iletişimi nasıl olur?
 • Büyük şirketin “ özü “ nedir?
 • Yabancı şirketlerin “ özü “ nedir?
 • *
 • Büyük şirket “ vahşeti “ nedir?
 • Büyük şirkette “ Brütüsünüzü “ nasıl tanıyabilirsiniz?
 • Şirket çevreniz, “ dramatis personae “ size neler yapabilir?
 • Kariyer yürüyüşünüzde  “ öldürülmemek “ için ne yapmalısınız?
 • Kariyer planlama neden bir “ rüyadır “ ?
 • *
 • Yönetsel “ irtica “ nedir ? Nasıl tanınır? Nasıl mücadele edilir?
 • Yönetsel irtica hangi  kör testereleri “ kullanır?
 • Kapıdaki bekçi veya güvenlik veya resepsiyon size hangi sessiz mesajları verir?
 • ***
 • Fiyat yaparken söylenmeyenler nelerdir?
 • Karlılık hesaplarında söylenmeyenler nelerdir? Neden?
 • Misyon,vizyon vb üzerinde durmamak gerekir, neden?
 • Gerçek strateji sevkıyat, teslimat, ödeme koşullarında gizlidir, neden? Nasıl?
 • Şirket stratejisi düşünmeden önce kendi stratejiniz nedir? Ne olmalıdır?
 • *
 • Pazarlama kararlarında veya kararsızlıklarında size “ asla “ söylenmeyecekler nelerdir?
 • Kadının onuru ile şirket düzeyi arasında “ne alaka “ vardır?
 • Ellerinizi “ temiz “ tutmak nasıl olur?
 • Yönetimde “ dayı “ ve “ a.. “ ile nasıl mücadele edilir, nasıl edilemez?
 • Yönetimsel çekişme, çatışma veya klikleşmelerde tutum ve tavrınız ne olmalıdır? Asla ne olmamalıdır?
 • Adam kayırmacılık neden esastır?
 • *
 • Satış panoraması, şirketin “ aynasıdır “. Bu aynanın farkında mısınız? Nasıl bakabileceğinizi biliyor musunuz?
 • Tahsilat kural, yöntem ve alışkanlıklarınız ile “ kan sayımı “ arasında ne türlü bir bağ olabilir?
 • Hayatınızda ve şirketinizde “ kimin aklı ile geziyorsunuz? “
 • Ayın hiç bir zaman dünyaya doğrudan göstermediği “ karanlık bir yüzü vardır. Şirketiniz ve ondan önce kendi karanlık yüzünüzde neler oluyor?
 • *
 • Yazılamayacak kadar “yaşamsal önemde” diğer 17 soru…..
 • *
 • Türk iş hayatından seçilmiş çok çarpıcı kısa örnekler
 • Dünya tarihinden seçilmiş kısa unutulmaz örnekler
 • Toplu değerlendirme
 • ***

 

 

 

 

No Comments Yet

Add your Comment