İK UZMAN VE YÖNETİCİLERİ İÇİN EN ZOR 17 DİYALOG YÖNETİMİ VE İKNA ODAKLI GERİ BİLDİRİM

22 Şubat 2019 Cuma

Eğitim Süresi ; 1 Gün

Programin Amacı

İNSAN KAYNAKLARI UZMAN VE YÖNETİCİLERİ İÇİN EN ZOR 17 İK GÖRÜŞMESİNİN YÖNETİMİ ve İK ODAKLI GERİ BİLDİRİM SANATI

Eğitimin Amacı

İnsan Kaynakları uzman ve yöneticilerinin konuşma ve davranışları bir şirketin gerçek yüzüdür. Bir şirketin kültürü (yada kültürsüzlüğü), kurumsallık düzeyi ve derecesi, kimliği (yada kimliksizliği), nezaketi (yada kabalığı), kural saygısı (yada saygısızlığı) İK uzman ve yöneticileri ile yapılan diyaloglardan HEMEN ANLAŞILIR.

Eğitimimiz Türk iş hayatında İK uzman ve yöneticilerinin en sık karşılaştıkları ve en zor 17 görüşme yada diyalogun tasarım ve yönetilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Eğitimimiz bir sosyal ilişkiler dersi, klişelerin sıralandığı bir Power Point sunumu değildir.

Yaşanmış örnekler eşliğinde yapılan interaktif bir çalışmadır. Katılımcılarımızın soru sormaları ve notlar almaları tavsiye edilir.

Örneklendirmelerde beyaz, gri ve mavi yaka ayırımları mavi ve pembe kimlikler için özellikle vurgulanacaktır.

Eğitim Çalışmamız;

 • Çalışanlarla zor diyalogları yürüten İK uzman ve yöneticileri
 • Çalışanları ile ilgili zor diyalogları yürütmek durumunda olan yönetici, iş sahibi ve girişimciler
 • İnsan idaresi becerilerini geliştirmek isteyen yönetici adayları, yöneticiler için tasarlanmıştır.

İçerik

Sözel ve Davranışsal İletişimin Arka Planı

 • İş hayatında sözel iletişimin altın kuralları
 • İş hayatında sözel iletişimin demir kuralları
 • İş hayatında sözel iletişimin tehlikeli kuralları
 • İş hayatında davranışsal iletişimin alfabesi
 • İş hayatında sözel ve davranışsal geri bildirim sanatı

En Zor İK Görüşmeleri

 • 1
 • İşe girişte yönlendirme, hatırlatma ve uyarı (!) görüşmeleri
 • 2
 • Uyumsuz bireysel davranışlar için “olumlu” yol gösterme görüşmeleri
 • 3
 • Uyumsuz ve kural dışı davranışlar için yazılı uyarı öncesi sözel uyarı görüşmeleri
 • 4
 • Ücret şikayetlerine karşı yapılan görüşmeler
 • 5
 • Ailevi sorunların işe etkisi ve taşınması sonucu oluşan sorunlara yönelik yol gösterici yada uyarıcı görüşmeler
 • 6
 • Savunma isteme ve disiplin cezalarını tebliğ görüşmeleri
 • 7
 • Personelin din, politika veya görevsiz olarak sendika konularında yaptığı propaganda görüşmelerine karşı düzeltme ve uyarı konuşmaları
 • 8
 • Bireysel agresif davranışlara (muhtemel psikolojik sorunlar için) düzeltici, uyarı görüşmeleri
 • 9
 • Fizik iş yeri değişikliği, başka şirkete nakil konulu görüşmeler
 • 10
 • Zorunlu görev değişikliği görüşmeleri
 • 11
 • Ücret azalması ile sonuçlanacak uygulamalar odaklı görüşmeler ve terfi ve kariyer beklentisinin karşılanmaması durumundaki görüşmeler
 • 12
 • “Mobbing” uygulamaları odaklı görüşmeler
 • 13
 • Sendikal uygulamalar odaklı görüşmeler
 • 14
 • İş Hukuku kapsamında dava konusu olabilecek konularda görüşmeler
 • 15
 • Ceza Hukuku kapsamında dava konusu olabilecek konularda görüşmeler
 • 16
 • Kişisel ve özel konular odaklı görüşmeler
 • 17
 • İşe son verme odaklı görüşmeler
 • *
 • Programın akışı içinde temel psikolojik profiller, temel kişilik sorunları ve çok öz olarak gerektiği dozda “temel insan psikolojisi” yer verilecektir.
 • *
 • Toplu değerlendirme
KAPAT