Şirketinize Özgü Eğitim Seminer Tasarım Hizmeti

Yüz yüze veya ZOOM ortamında

Necdet UYGURER kurumsal ve kişisel eğitimlerinin yaklaşık % 80 kadarı kişi veya kuruma özel tasarlanan, özgün eğitimlerdir. Bu eğitimlerin tasarımı için “bağlayıcı kararları verme” yetkisi olan tepe şirket yetkilisi ile yaklaşık yarım saat, kırk dakika süren bir telefon veya ZOOM görüşmesi yapılmakta, içerik ve akış şekillendikten sonra birlikte belirlenen tarihte seminer icra edilmektedir.

Önceden bu sayfada;

GENEL MÜDÜR DÜZEYİ İÇİN EN ÜST STRATEJİK ÖNEMDE ; “STRATEJİ KOÇLUĞU”

Çalışmanın Amacı

“Stratejiniz yok ise, siz yoksunuz”

Çalışmamız 2020 ilkbahar aylarında hüküm sürmekte olan olağanüstü yaşam ve iş koşulları ve sonrasını odaklayan bir üst düzey koçluk ve strateji çalışmasıdır.

Çalışmanın tasarımı yapılırken, sunulacak bilgi ve teknik malzemenin değişik sektörlerde kullanılabilir olmasına özen gösterilmiştir.

Çalışmamız;

 • Genel Müdür veya genel müdür düzeyinde
 • Yönetim kurulu başkanı, üyesi, kurucu/ortak
 • Üst yönetici/iş sahipleri düzeylerine hitap edecektir.

Çalışmamız çok küçük şirket yöneticileri için tasarlanmamıştır.

Çalışmamız bir Power Point sunumu değildir, deneyim bazlı, yüksek hızda yapılacak olan bir çalışmadır, herhangi bir doküman iletilmeyecek, katılımcıların özenle notlar almaları istenecektir.

WISDOM Eğitimin bir özgün hizmeti olarak dileyen katılımcılar, çalışmayı izleyen iki/üç hafta içinde eğitmenimizle ücretsiz “koçluk ve strateji” odaklı bir sohbet/yönetici koçluğu görüşmesi yapabileceklerdir. Normal şartlar altında Eğitmenimizin ev sahipliğinde, yüz yüze yapılan bu çalışma günümüz koşullarında telefon ile yapılabilecektir.

İçerik ve Akış

 • Strateji özünde nedir?
 • Genel müdür için “olmazsa olmaz” konumu nedir?
 • Neden strateji çok değil çok çok çok önemli?
 • Stratejinin etrafındaki, anlaşılması için gerekli kavramlar nelerdir?
 • Stratejinin varlığı nasıl anlaşılır?
 • Genel müdür için “pençe” anolojisi
 • *
 • Strateji “pusulası” (aslında çok basit ve çok önemli bir çizim) nasıl kullanılır ve “stratejik yön” nasıl bulunur?
 • Strateji oluşturmak için en sık kullanılan 3 yöntem nelerdir?
 • Genel müdür için bireysel üst yönetim ve şirket düzlemlerinde farklar ve örnekler
 • *
 • Koçluk özünde nedir?
 • Koçluğun etrafındaki olgular nelerdir, hızlı toplu bakış ve kümelendirme
 • Koçlukla ilgili “kavram kirliliği”
 • Gerçekte koçluk sürecine hızlı şematik bakış
 • Koçluk süreci ile ilgili söylenmeyen fakat bilinmesi çok önemli konular?
 • Koçlukla “strateji” , “yönetim”, yönetici” arasındaki net ve gerçek bağlantı
 • Neden strateji koçlukta “olmazsa olmaz” önemdedir?
 • *
 • Genel müdür için bireysel, üst yönetim ve şirket düzlemlerinde farklar ve örnekler. ÇOK ÖNEMLİ strateji çalışma ipuçları
 • Strateji oluşturma tekniklerinin (yukarıda yazılı, örneklenecek 3 yöntem) koçlukta kullanımı ve örnekleri
 • Koçlukta strateji oluşturmak için kullanılabilir, ÇOK ÖNEMLİ 3 yaratıcı koçluk yöntem nelerdir?
 • Genel müdür düzeyi için kısa örnekler
 • *
 • Genel müdür düzeyinde strateji oluşturmak için kullanılabilir diğer koçluk ve NLP tekniklerine toplu bakış (sunulanlara ek olarak kısa tanıtılacak 7 teknik)
 • Strateji odaklı koçluk çalışmaları için ÖNEMLİ tavsiye ve uyarılar
 • *
 • Pratikte “strateji” çalışılırken “şart” olan profesyonel davranış biçimleri
 • Genel müdür, üst düzey yönetici, patron/iş sahibi için
 • Profesyonel yöneticiler için
 • Diğerleri için
 • ***
 • KAPANIŞ SÖYLEŞİSİ (Kalan zaman sınırları içinde yapılabilecektir)
 • Türkiye Cumhuriyeti tarihinden önemli strateji örnekleri
 • Yakın tarihten strateji örnekleri
 • Üst yönetici ve lider düzeylerinden kısa çarpıcı örnekler
 • Çalışmanın örnekli kısa toplu özeti

Sayfa Arşivi;

SATIŞ MÜDÜRÜNÜZ GİTTİ VEYA GİDİYOR!

SATIŞTA ANİ YÖNETİCİ VE YÖNETİCİ PEŞİNDEN EKİPTEN KOPMALARDA ACİL ÖNLEMLER, KÖK NEDENLER, KALICI ÇÖZÜMLER

Bir şirkette genel müdürden sonra en önemli kişi olan satış müdürü genelde “küüüt” diye gitmez. Gidiş ani olabilir fakat nedenleri % 99 ani değildir.

Satış müdürünün gitmeye “niyetli” olup, henüz gitmemesi gitmesinden de kötüdür.

Satış müdürünün gidişi patronlar kabul etmek istemese de kısa, orta ve uzun dönemde, çok yönde çok zarar verir. Yönetimde asap, satış kadrosunda moral bozar.

Bu konu Türkiye piyasalarında her boyuttaki şirketlerde sürekli rastlanan bir konudur.

Çalışmamız satış müdürleri kısa süre önce gitmiş ya da gitme sürecine girmiş olan şirketlerin, şirket sahibi, genel müdür gibi yöneticileri ve bir şirkette satış müdürü olarak işe başlayacak olan satışçılar için özel olarak tasarlanmıştır.

Çalışmamız, Eğitmenimizin yaşadığı 2017, 2018, 2019 Türkiye örneklerinin kullanıldığı, pratik, gerçekçi, çözüm odaklı bir çalışma olacaktır, bir Power Point sunumu değildir. Genel yönetim ve satış konularına girilmeyecek, “satış yönetimi idaresi” odaklı olacaktır.

İçerik

 • BİRİNCİ KISIM
 • GİTTİ GİDİYORUN İLK VAHİM SONUÇLARI VE ACİL YAPILMASI GEREKENLER

Aşağıda sıralanan her konu için, önce güncel çarpıcı örnekler sonra acil yapılması gereken en az 7 somut iş, somut örneklerle sunulacaktır.

 • 1
 • Satış müdürü 1 numaralı rakibe geçerse?
 • 2
 • Satış müdürü rakip şirket/iş yeri açarsa?
 • 3
 • Satış müdürü ayrıldıktan sonra şirketle aynı bayilik alırsa?
 • 4
 • Satış müdürü şirketin temsilcilik veya bayiliklerini şirketin elinden alırsa?
 • 5
 • Satış müdürünün bayi/rakip ve benzeri ile örtülü iş ortaklığı ortaya çıkarsa?
 • 6
 • Satış müdürü ekipten birilerini de götürürse?
 • 7
 • Satış müdürü “götürmüşse”!
 • 8
 • Satış müdürü hariçten iç/dış piyasaları, rakipleri karıştırmaya başlamışsa?
 • 9
 • Satış müdürü şirketi mahalle karakolundan meclise kadar şikayet etmişse?
 • *
 • İKİNCİ KISIM
 • “KÖK” NEDENLER ve KALICI ÇÖZÜM YAKLAŞIM VE ÖNLEMLERİ
 • 1
 • Gidiş sinyalleri nelerdir?
 • Açık, son sinyaller
 • Kapalı, erken sinyaller
 • 2
 • Gidiş, geçiş sürecinde genelde neler olur, neler yapmalı?
 • Şirket içinde
 • Şirket dışında
 • 3
 • Satış müdürü kavramı nedir, nasıl etkin çalıştırılır?
 • Çok farklı 7 örnek
 • 4
 • Ani gidişlere karşı “şirket” veya “iş sahibi” düzeyinde alınacak önlemler nelerdir?
 • Sadece 7 satır
 • 5
 • Ani gidişlere karşı “satış yönetimi” düzeyinde alınacak önlemler nelerdir?
 • 6
 • Ani yönetici gidişlerinde “satışta profesyoneli”/satışta çalışanlar düzeyinde alınacak önlemler nelerdir?
 • 7
 • Ani gidişlerde diğer şirket bölümleri düzeyinde (fabrika, imalat, muhasebe….) alınacak yöntemler nelerdir?
 • *
 • ÜÇÜNCÜ KISIM,
 • ÜST YÖNETİM İÇİN SATIŞ YÖNETİMİ “ARKA PLANI”
 • Türkiye de satışçı tipleri ve yönetimleri
 • Türkiye de satış yöneticisi tipleri ve yönetimleri
 • Şirkette bulunması gerekli optimum satışçı hesabı
 • Satış organizasyonunda altın, sayısal kurallar
 • *
 • Kapanış

Eğitmenimiz;

 • Eğitmenimiz yaklaşık 44 (kırk dört) yıldan bu yana satış/satın alma/pazarlama/yönetim konuları içinde bulunmaktadır. İlk satış deneyimini 1972 yılında satış stajyeri olarak ABD de yaşamış, 1980 lerde holding pazarlama müdür yardımcılığı yapmış ve 1987 yılından bu yana yönetim danışmanı olarak yönetim, satış, pazarlama ve satın alma etkinlikleri içinde bulunmuştur.
 • Halen yönetim danışmanlığı, pazarlama danışmanlığı, satış danışmanlığı, satın alma danışmanlığı, satın alma ve satış eğitmenliği, satış koçluğu, yönetici koçluğu, satış yöneticilerine koçluk hizmetlerine devam etmektedir ve “aktif” olarak sahada satış sorumlulukları taşımaktadır.

Sayfa Arşivi;

Sayfada önceden yer alan duyurulardır.

TOP MANAGEMENT COACHING

SADECE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM VE YÖNETİCİ BECERİLERİ KOÇLUĞU

Çalışmanın Amacı

Çalışmamız, gerçek üst düzey yöneticiler için “ profesyonel üst yönetim becerilerini “ çok etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri yardımı ile geliştirmek, yönetim becerileri konusunda yöneticinin önce kendi koçu ve sonra kendine bağlı, çoğu yönetici düzeyinde çalışanları koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile geliştirme becerilerini kazanması için ÖZEL olarak tasarlanmıştır.

Çalışmanın ilk bölümünde her üst düzey yönetici için “ olmazsa olmaz “ nitelikteki becerilerin koçluk yöntemleri ile nasıl geliştirileceği sunulacaktır.

Bu beceriler; misyon oluşturma, örnek/rol model olma, şirkete “ruh” verme, üst düzey ilişki yönetimi, temsil, gereğinde hızla şirket kontrolünü ele alabilmektir.

Eğitimin ikinci bölümünde ise profesyonel üst düzey yöneticinin “ en sık kullandığı “ yönetim becerilerini koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile geliştirme sunulacaktır.

Profesyonel bir üst yöneticinin en sık kullanmak durumunda olduğu yöntemler arasında ;

Büyüme, şirket büyüklük ve boyutu kararları, iş alanlarında farklılaşma, stratejik yatırım, stratejik finansman, yurt dışı/global ilişikiler, ortaklıklar ve yapılanma ve stratejik teknoloji yatırımı bulunmaktadır.

Çalışmamız;

–          Profesyonel üst düzey yöneticiler

–          Şirket sahipleri

–          Aile şirketlerinde bağlayıcı kararı veren üst yöneticiler

–          Şirketlerini yabancı ortaklıklar/girişimlerde temsil eden üst düzey yöneticiler için tasarlanmıştır.

Çalışmanın Yöntemi

Eğitim iç ve dış iş hayatından çarpıcı örnekler ve örnek olaylar yardımı ile ve interaktif bir ortamda yapılacaktır. Katılımcıların sadece “ izleyici “ değil, “ “ farkında – aktif “ olmaları gereken bir eğitimdir. Power Point sunumu yapılmayacak,  “ katılımcıların “ etkin notlar almaları istenecektir. Eğitimde, neredeyse bir koçluk eğitiminde sunulanlar kadar “ koçluk yöntemleri “ ( yaklaşık 15 farklı teknik ) sunulacağı için katılımcıların “ sadece dinleyici “ olmamaları gerekmektedir.

Çalışmanın İçerik ve Akışı

Üst Düzey Yöneticiler için;

BİRİNCİ BÖLÜM

–          1

–          Misyon geliştirmek, misyonu şirket amaçları düzeyine indirgemek, şirket amaçlarını odaklanılabilir hale getirmek

–          Örnekler

–          2

–          Örnek rol modeli olmak, şirket karakterini oluşturacak yönetim standartlarını oluşturmak, şirkete “her şeyi gören göz” olarak bakabilmek

–          Doğru ve yanlış örnekler

–          3

–          Şirket organizasyon yapısına karar vermek, oluşturmak, yapıya “kişilik veya ruh vermek”

–          Başarılı ve başarısız örnekler

–          4

–          Şirketin üst düzey dış ilişkilerini yönetmek

–          Alışılmış ve alışılmamış örnekler

–          5

–          Şirketin törensel işlerini yönetmek ve görev almak

–          Örnekler

–          6

–          “Acil” durumlarda şirket kontrolünü etkin şekilde ve hızla ele alacak hazırlıkları yapmak. Ne demek?

–          İz bırakıcı örnekler

İKİNCİ BÖLÜM

–           

–          1

–          Farklı üst düzey yönetici kişilikleri;

–          2

–          Düşünce adamları, eylem adamları, halk adamları, cephe adamları

–          3

–          Farklı kültürler, zamanlarda dış örnekler

–          İç örnekler

–           

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

–          1

–          Şirket büyüme ve büyüme hızı kararları, yönetimi

–          Örnekler

–          2

–          Şirket boyutu ve karmaşıklığı kararları, yönetimi

–          Örnekler

–          3

–          Şirket iş farklılaşması kararları ve yönetimi

–          Örnekler

–          4

–          Şirketin dışa açılması, dış ortaklıklar, dışarıda marka olma, globalleşme kararları ve yönetimi

–          5

–          Şirket yatırım stratejisi

–          Örnekler

–          6

–          Şirket finansman stratejisi

–          Örnekler

–          7

–          Şirketin teknoloji stratejisi

–          Örnekler

–          ***

–          Toplu özet ve kapanış

Sayfa Arşivi;

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLARI İÇİN MANAGEMENT COACHING ( PROFESYONEL YÖNETİM BECERİLERİ KOÇLUĞU )

Çalışmanın Amacı

Seminerimiz, Yönetici Asistanları için çok etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri yardımı ile “ profesyonel yönetim becerilerini “ geliştirmek, yönetim becerileri konusunda önce kendileri için yönetim becerilerini koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile geliştirme amacı ile tasarlanmıştır.

Eğitimin ilk bölümünde her yönetici asistanı (ve her yönetici) için “ olmazsa olmaz “ nitelikteki becerilerin koçluk yöntemleri ile nasıl geliştirileceği sunulacaktır. Bu beceriler özünde; planlama, organize etme, kadro kurma, yönlendirme, koordinasyon, denetleme – kontrol ve bütçe yapmaktır.

Eğitimin ikinci bölümünde ise koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile profesyonel yönetici asistanının “ en sık kullandığı “ yönetim becerilerini geliştirme konuları sunulacaktır.

Profesyonel bir yönetici asistanının en sık kullanmak durumunda olduğu yaklaşık 15 kadar yöntem arasında problem çözme, yetki devir etme, iletişim, etkin zaman ve toplantı yönetimi, takım kurma, çok amaçlı çok yönlü müzakere idaresi, şirket içi ve şirket dışı çatışma ve uzlaşma yönetimi, zor gibi görünenlerle ilişki, proje/iş takip ve yönetimi ve kültürel farklılıkları algılama ve idare bulunmaktadır.

Yönetici asistanının “yöneticisine” koçluk yapması konusunda yararları ve “tehlikeleri” ile tartışılacaktır.

Eğitim;

–          Profesyonel üst yönetici asistanları

–          Profesyonel üst yönetici asistan adayları

–           

Eğitimimiz, yönetici koçluğu ( Executive Coaching )  ve iş yönetimi ( Business Coaching ) koçlukları için bir “ ön koşul “ ve etkinlik çarpanıdır.

Eğitimin Yöntemi

Eğitim iç ve dış iş hayatından çarpıcı örnekler ve örnek olaylar yardımı ile ve interaktif bir ortamda yapılacaktır. Katılımcıların sadece “ izleyici “ değil, “ “ farkında – aktif “ olmaları gereken bir eğitimdir. Power Point sunumu yapılmayacak,  “ katılımcıların “ etkin notlar almaları istenecektir. Eğitimde, neredeyse bir koçluk eğitiminde sunulanlar kadar “ koçluk yöntemleri “ ( yaklaşık17farklı teknik ) sunulacağı için katılımcıların “ sadece dinleyici “ olarak kalmamaları gerekmektedir.

Eğitimin İçeriği

Olmazsa Olmaz Nitelikteki Yönetim Becerileri  Düzeyinde ;

–          Planlama                

–          Organize erme       

–          Kadro kurma         

–          Yönlendirme         

–          Koordinasyon       

–          Kontrol                  

–          Bütçe hazırlama ve bütçe disiplini                                      

–          Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan koçluk tekniklerine toplu bakış ve değerlendirme

En Sık Kullanılan Teknikler Düzeyinde ;

–          Karar alma              

–          Problem çözme

–          Yetki devir etme

–          İletişim

–          Zaman yönetimi

–          ***

–          Toplantı yönetimi

–          Takım kurma

–          İş/proje takip ve yönetimi

–          Müzakere idaresi

–          Çatışma yönetimi ve uzlaşma yöntemleri

–          ***

–          Zor insanlara ilişki ve iletişim

–          Basit insan idaresi

–          Kültürel farklılıkları algılama ve yönetim teknikleri

–          Yaratıcı düşünme teknikleri                                                   için

TOPLAM 17 AYRI KOÇLUK TEKNİĞİ

( Teknikler tek tek tanıtıldıktan sonra, her bir tekniğin uygulaması ayrı ayrı canlandırılacak ve isteyen katılımcılar canlandırmalarda etkin şekilde rol alacaklardır.

Tekniklerin canlandırılmasında katılımcıların iş yerlerinde karşılaştıkları gerçek yönetim sorunları kullanılacaktır )

–          ***

–          Profesyonel üst düzey yönetici asistanı için “ toplu özet “

Eğitmenimiz;

–          Eğitmenimiz yaklaşık 43 (kırk üç) yıldan bu yana satış/satın alma/pazarlama/yönetim konuları içinde bulunmaktadır. İlk satış deneyimini 1972 yılında satış stajyeri olarak ABD de yaşamış, 1980 lerde holding pazarlama müdür yardımcılığı yapmış ve 1987 yılından bu yana yönetim danışmanı olarak yönetim, satış, pazarlama ve satın alma etkinlikleri içinde bulunmuştur.

–          Halen yönetim danışmanlığı, pazarlama danışmanlığı, satış danışmanlığı, satın alma danışmanlığı, satın alma ve satış eğitmenliği, satış koçluğu, yönetici koçluğu, satış yöneticilerine koçluk hizmetlerine devam etmektedir ve “aktif” olarak satış sahada satış sorumlulukları taşımaktadır.

–          Eğitmenimiz ayrıca, EIPM,  European Institute of Purchasing Management ( Avrupa Satın Alma Yönetimi Enstitüsü ) akredite eğitmen ve danışmanıdır ve EIPM adına Türkiyede ve yurt dışında “ satın alma için mali analiz “, “ tedarikçi ilişkileri yönetimi “, “tedarik zinciri yönetimi “, “ satın alma için ileri düzey müzakere “, “satın alma da kategori yönetimi” gibi farklı seminerler vermektedir

–          Koçlukla ilgili ilk eğitimlerini 1994 te ABD de Cleveland, Ohio da almış olup halen koç olarak Certified  Premium Advanced Master Trainer Coach ve NLP alanında Certified  Premium Advanced Master Trainer diplomalarına sahip bulunmaktadır. Koçlukta “ ilk” olan pek çok eğitim yapmış olup, halen koçluk hizmeti verdiği Türk ve yabancı yöneticiler 50 üstü yaş grubunda, performans koçluğu yaptığı profesyoneller ise 27 – 45 yaş aralığında bulunmaktadırlar.

–          Deneyimi içinde İngiliz ve Amerikan satış şirketlerinde bulunmuş, İskandinav, Hint ve Japon, Alman ve Türki Ülkeler satış şirketleri ile yakından çalışmıştır.

–          Bu güne kadar doğrudan satış sorumluluğu taşıdığı ürün/hizmet yelpazesi içinde ; döviz, emtia borsaları ürünleri, finans ürünleri ve türevleri, ithal sınai elektronik ürünler, taahhüt hizmetleri, sınai yazılım paketleri, ithal mobilya, ev eşyası ve dekoratif ürünler,, danışmanlık hizmetleri, teknik mühendislik ürünleri, teknik mühendislik hizmetleri, cam ev eşyası, perakende mağaza hizmetleri, finansal yatırım ürünleri, ağır iş makineleri yedek parça ve bakım hizmetleri, eğitim hizmetleri, reklam hizmetleri, kurumsal kimlik tasarım ürün ve hizmetleri, internet bazlı görsel duyuru sistemleri, elektronik güvenlik araç ve sistemleri, sanat eserleri göze çarpanlar arasında bulunmaktadırlar

–           

–          Sadece 2015 -2018 yılları arasında uygulamalı satış danışmanlık hizmeti verdiği şirket sayısı 47 kadardır.

SAYFA ARŞİVİ;

TOP MANAGEMENT COACHING

SADECE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM VE YÖNETİCİ BECERİLERİ KOÇLUĞU

Çalışmanın Amacı

Çalışmamız, gerçek üst düzey yöneticiler için “ profesyonel üst yönetim becerilerini “ çok etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri yardımı ile geliştirmek, yönetim becerileri konusunda yöneticinin önce kendi koçu ve sonra kendine bağlı, çoğu yönetici düzeyinde çalışanları koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile geliştirme becerilerini kazanması için ÖZEL olarak tasarlanmıştır.

Çalışmanın ilk bölümünde her üst düzey yönetici için “ olmazsa olmaz “ nitelikteki becerilerin koçluk yöntemleri ile nasıl geliştirileceği sunulacaktır.

Bu beceriler; misyon oluşturma, örnek/rol model olma, şirkete “ruh” verme, üst düzey ilişki yönetimi, temsil, gereğinde hızla şirket kontrolünü ele alabilmektir.

Eğitimin ikinci bölümünde ise profesyonel üst düzey yöneticinin “ en sık kullandığı “ yönetim becerilerini koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile geliştirme sunulacaktır.

Profesyonel bir üst yöneticinin en sık kullanmak durumunda olduğu yöntemler arasında ;

Büyüme, şirket büyüklük ve boyutu kararları, iş alanlarında farklılaşma, stratejik yatırım, stratejik finansman, yurt dışı/global ilişikiler, ortaklıklar ve yapılanma ve stratejik teknoloji yatırımı bulunmaktadır.

Çalışmamız;

 • Profesyonel üst düzey yöneticiler
 • Şirket sahipleri
 • Aile şirketlerinde bağlayıcı kararı veren üst yöneticiler
 • Şirketlerini yabancı ortaklıklar/girişimlerde temsil eden üst düzey yöneticiler için tasarlanmıştır.Çalışmanın YöntemiEğitim iç ve dış iş hayatından çarpıcı örnekler ve örnek olaylar yardımı ile ve interaktif bir ortamda yapılacaktır. Katılımcıların sadece “ izleyici “ değil, “ “ farkında – aktif “ olmaları gereken bir eğitimdir. Power Point sunumu yapılmayacak, “ katılımcıların “ etkin notlar almaları istenecektir. Eğitimde, neredeyse bir koçluk eğitiminde sunulanlar kadar “ koçluk yöntemleri “ ( yaklaşık 15 farklı teknik ) sunulacağı için katılımcıların “ sadece dinleyici “ olmamaları gerekmektedir.Çalışmanın İçerik ve AkışıÜst Düzey Yöneticiler için;BİRİNCİ BÖLÜM
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • Misyon geliştirmek, misyonu şirket amaçları düzeyine indirgemek, şirket amaçlarını odaklanılabilir hale getirmek
 • Örnekler
 • 2
 • Örnek rol modeli olmak, şirket karakterini oluşturacak yönetim standartlarını oluşturmak, şirkete “her şeyi gören göz” olarak bakabilmek
 • Doğru ve yanlış örnekler
 • 3
 • Şirket organizasyon yapısına karar vermek, oluşturmak, yapıya “kişilik veya ruh vermek”
 • Başarılı ve başarısız örnekler
 • 4
 • Şirketin üst düzey dış ilişkilerini yönetmek
 • Alışılmış ve alışılmamış örnekler
 • 5
 • Şirketin törensel işlerini yönetmek ve görev almak
 • Örnekler
 • 6
 • “Acil” durumlarda şirket kontrolünü etkin şekilde ve hızla ele alacak hazırlıkları yapmak. Ne demek?
 • İz bırakıcı örneklerİKİNCİ BÖLÜM
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • Farklı üst düzey yönetici kişilikleri;
 • 2
 • Düşünce adamları, eylem adamları, halk adamları, cephe adamları
 • 3
 • Farklı kültürler, zamanlarda dış örnekler
 • İç örnekler
 •  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • 1
 • Şirket büyüme ve büyüme hızı kararları, yönetimi
 • Örnekler
 • 2
 • Şirket boyutu ve karmaşıklığı kararları, yönetimi
 • Örnekler
 • 3
 • Şirket iş farklılaşması kararları ve yönetimi
 • Örnekler
 • 4
 • Şirketin dışa açılması, dış ortaklıklar, dışarıda marka olma, globalleşme kararları ve yönetimi
 • 5
 • Şirket yatırım stratejisi
 • Örnekler
 • 6
 • Şirket finansman stratejisi
 • Örnekler
 • 7
 • Şirketin teknoloji stratejisi
 • Örnekler
 • ***
 • Toplu özet ve kapanış

*** *** ***

SADECE BİLGİ İÇİN;

HENÜZ ÜST DÜZEY OLMAYAN YÖNETİCİ DÜZEYLERİ İÇİN YAPILAN MANAGEMENT COACHING ÇALIŞMAMIZ ANA BAŞLIKLARI ŞÖYLE OLMAKTADIR;

Olmazsa Olmaz Nitelikteki Yönetim Becerileri Düzeyinde ;

 • Planlama                
 • Organize erme      
 • Kadro kurma        
 • Yönlendirme        
 • Koordinasyon      
 • Kontrol                  
 • Bütçe hazırlama ve bütçe disiplini                                    
 • Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan koçluk tekniklerine toplu bakış ve değerlendirmeEn Sık Kullanılan Teknikler Düzeyinde ;
 •  
 •  
 • Karar alma              
 • Problem çözme
 • Yetki devir etme
 • İletişim
 • Zaman yönetimi
 • ***
 • Toplantı yönetimi
 • Takım kurma
 • Proje yönetimi
 • Müzakere idaresi
 • Çatışma yönetimi ve uzlaşma yöntemleri
 • ***
 • Zor insanlara ilişki ve iletişim
 • Basit insan idaresi
 • Kültürel farklılıkları algılama ve yönetim teknikleri
 • Yaratıcı düşünme teknikleri
 • ***
 • Profesyonel yönetici için Management Coaching, Executive Coaching ve Business Coaching arasındaki ilişkilerin, farklı yaklaşım ve yöntemlerin özet sunumu.  
 •  
 •  

***

Arşiv

BELİRSİZLİK ORTAMLARINDA YARATICI PAZARLAMA VE FIRSATÇI SATIŞ TAKTİK VE TEKNİKLERİ

Çalışmanın Amacı

Amacımız, belirsizlik ve değişken risk ortamlarında hem satış hem de pazarlama profesyonelleri için dillerden düşmeyen ancak, bir gram teknik ve yöntem anlatılmayan, anlatılamayan “yaratıcılık” ve “fırsatçılık” özelliklerini kullanılabilir hale getirmektir.

Amacımız, satış ve pazarlamayı kullanılabilir teknikler bazında bütünleşik hale getirmektir.

Amacımız, büyük şirkette ASLA ve ASLA YAPILAMAYACAK olan, pazarlama kadrolarına pratik satış köprüleri kurmak, satış kadrolarına ise satış hattında kullanılabilir pratik pazarlama tekniklerini göstermektir.

Amacımız, halen satış ve pazarlama ayrımı yapamamış olup, “pazarlamacılarımız” diyen veya bir birlerinden Türkiye ile ay kadar uzak aynı şirket satış ve pazarlama birimlerini “ıslah” veya “tedavi” etmek değildir.

Çalışmamız her düzeydeki satış ve pazarlama profesyonelleri, yöneticileri ve iş sahipleri için “ eşi enderi az bulunur” bir fırsat olmak üzere tasarlanmış bulunmaktadır.

Çalışmamız;

 • Satış ve pazarlamayı ayrılmaz bir bütün olarak algılayan, algılamak isteyen,
 • Dar satış – pazarlama ayrımlarının verimsizliğinden ve lüzumsuzluğundan bıkan
 • Belirsizlik ortamlarını fırsatlar denizi olarak gören
 • Satış ve pazarlama tekniklerini tek yumruk olarak kullanmak isteyen;
 • Girişimci, agresif, hiperaktif, gözü kara, yatırımcı iş adamları ile
 • Korkmadan inisiyatif kullanabilen profesyonel yöneticiler
 • “Durduk yerde” kadro performanslarını “ toz kaldırmadan” ikiye katlamak isteyen akıllı, ön görülü satış ve pazarlama yöneticileri için özel olarak tasarlanmış bulunmaktadır.

Çalışmamız, bir günde tamamlanması için biraz uzun çalışma saatlerinde ve yüksek tempoda yapılacak olan, bütünü ile interaktif, örnekli, uygulama ipuçları verilen ve YARATICILIK yönü çok güçlü olan bir atölye çalışması olacaktır. Bir Power Point sunumu değildir. Katılımcılarımızı soruları, sorunları, tartışma konuları ile gelmeye ve dikkatle not almaya davet ettiğimiz bir çalışma olacaktır.

Bu eğitimimiz genelde çok farklı kulvarlarda pazarlama ve satış etkinlikleri olan şirketler için “kurum içi” yapılan bir eğitim programıdır. Ancak, yaygın istek üzerine “açık eğitim” şeklinde yapılmaktadır.

İçerik

 • YARATICILIK
 • Yaratıcılık, nedir, ne değildir, ön koşulu nedir?
 • Yaratıcılık nasıldır?
 • Örnek
 • (ev ödevi)
 • Satış ve pazarlama da yaratıcılık için 7 öneri
 • 7 örnek
 • Satış ve pazarlama için yaratıcılığın üç basamağı;
 • Satışta ve pazarlamada 3 er basamak
 • Örnekler
 • ***
 • BÜTÜNLEŞİK SATIŞ VE PAZARLAMA PLATFORMLARI
 • 1
 • FİYAT DÜZEYİNDE
 • Akıllı pazarlama belirsizlik ortamlarında daha karlı çalışır
 • Akıllı satış belirsizlik ortamlarında daha çok para kazanır
 • Yukarıdaki söylemlerin mantığı ve sayısal örnekler
 • Belirsizlik ortamlarında satış ve pazarlama düzeyinde fiyat idaresi ve fiyat oyunları
 • Belirsizlik ortamları satış pazarlamada ezber bozan ortamlardır
 • 7 uygulama – 7 örnek
 • ***
 • 2
 • ÜRÜN DÜZEYİNDE
 • Belirsizlik ortamlarında pazarlama için ürün geliştirme dinamiği
 • Belirsizlik ortamlarında satış için ürün yönetimi
 • 7 bütünleşik ve farklı örnek
 • 3
 • KANAL DÜZEYİNDE
 • Kanalın satış ve pazarlama için değişmez stratejik önemi ve örnekleri
 • Belirsizlik ortamlarında pazarlama kanal “sıçramaları” yapabilir
 • Belirsizlik ortamlarında satış alışılmadık “ileri “ kanal hareketleri yapabilir
 • Örnekler
 • Çok önemli örnekli uyarılar
 • 4
 • TANITIM
 • Tanıtım- tutundurma ya da promosyonun “can kurtarıcı” özelliği
 • Belirsizlik ortamları promosyon “şapkalarının şaşırtıcı” olabilmesi için ideal ortamlardır
 • Belirsizlik ortamlarında pazarlama için “taktik promosyon” uygulamaları ve tam tersine
 • Belirsizlik ortamlarında satış için “stratejik promosyon” uygulamaları için fırsatlar
 • Çok farklı piyasalardan doğru ve yanlış Türkiye örnekleri
 • 5
 • PAZAR HEDEFLEME VE KESİMLENDİRME
 • Belirsizlik ortamlarında pazarlama hangi tür pazar yaratma fırsatını kullanmalıdır? Neden?
 • Belirsizlik ortamlarında satışı piyasa “psikozlarından” kurtarabilecek olan yaklaşım nedir?
 • Bütünleşik dünya ve Türkiye örnekleri
 • 6
 • ÜRÜN VE MARKA KONUMU VE KONUMLANDIRMA
 • Belirsizlik ortamlarında “OLAĞAN ÜSTÜ STRATEJİK” ÖNEME sahip bulunmaktadır
 • Çok kısaca, nedir ve nasıl yapılır ve nasıl kullanılır?
 • Birkaç çok önemli somut örnek
 • Belirsizlikte pazarlama varsa markasının (veya markalarının) kitle pazarlamasını nasıl yapabilir?
 • (Türkiye kriz ortamlarında Jaguar ve Mercedes Türkiye de dünya rekorları kırmışlardır)
 • Belirsizlik ortamlarında satış ürün ve marka konumunu pratikte nasıl satar dahası “konumsuzluk” nasıl satılır?
 • Yaşamsal örnekler
 • 7
 • YARATICI SATIŞ VE PAZARLAMININ STRATEJİK ÖNEMLERİ
 • Yaratıcı pazarlama ve satışın 4 farklı stratejik yönelimi
 • Örnekler
 • Satış ve pazarlamada yaratıcılık aracı kullanarak;
 • Stratejik sağlamlık ve taktik esneklik
 • Taktik sağlamlık ve stratejik esneklik
 • Farklı ortamlardan örnekler
 • Satış ve pazarlama yaratıcılığında olasılık hesaplarının kullanılması
 • Örnekler
 • ***
 • Kapsamlı entegre örnekler
 • Toplu özet, değerlendirme ve tartışma
 • ***
 • Wisdom Akademinin bir özgün hizmeti olarak, dileyen katılımcılarımız, eğitimi izleyen iki hafta içinde, Eğitmenimizden kendisinin belirleyeceği bir gün ve saatte şirketlerine veya kendilerine özgün olan bir “satış ve pazarlamadan yaratıcılık ve fırsatçılık” konulu danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak alabilecekler ve dileyenlerin yaratıcılık “ev ödevleri” birlikte değerlendirilecektir. Hizmet süresi bir veya iki saat kadardır.