GENÇ PATRONLARA "KURUMSALLAŞMA" MASALLARI

ZOOM Ortamında veya yüz yüze yapılmaktadır

Sadece kendi işini şirketini yönetenler içindir

Ne kadar “cin” olursa olsun, genç patron her konuyu bildiğini sanar, bu nedenle de “kurumsallaşma” çok kolay “yuttuğu” bir şekerdir. Mide bozsa bile, adı, tadı damakta kaldığı için aradan biraz zaman geçince “tekrar tekrar” yutulur. Pahalı bir sahte şekerdir. Tehlikelidir. Günahsız bir sürü yönetici ve çalışanı “işinden edebilir”.

Nedir özünde ve gerçekte, nasıl gerçekleşir, nasıl gerçekleşmez bu seminerdeki çalışma konularımız olacaktır.

Önceden bu sayfada;

UZAKTAN TEK SAYFALIK YÖNETİM RAPORLARI İLE ETKİN ŞİRKET YÖNETİMİ

Çalışmanın Amacı

Karar almadan yönetim olmaz. Karar vermek için de veri, bilgi, genel adı ile done gerekir.

Yönetimde rapor, karar almak için “vazgeçilmezdir” bir alternatifi yoktur, asla göstermelik olmaması gerekir. Bu günkü teknoloji düzeyinde, raporun reel verilere dayanması ve “anında” hazır olması gerekir.

Profesyonel yönetici ve iş sahibi karar vermek için anında şirketin güvenilir verilerine kolaylıkla ulaşmak zorunluluğundadır, çağın iş hayatına “diktası” budur.

Bu “dikta”, içinde bulunduğumuz yeni normale yaklaşma sürecinde, yani “acil durumlarda” özellikle “misliyle” kuvvetli ve geçerlidir.

Amacımız, bir şirketin her yönü ile (isterseniz 360 derece diyebilirsiniz) ilgili TEK SAYFALIK raporların, muhasebe kökenli olmak şartı ile “zınk” diye hazır edilmesidir ve bu iş bugün Türkiye koşullarında “çok kolay yapılabilir”, “pahalı olmayan”, 10 kişilik ve belki 5 milyon TL cirosu olan bir şirketin bile yapabileceği bir iştir gerisi mazeret, iş bilmezlik, yönetimsel yobazlık ve çağ dışılıktır.

Bu çalışmanın uygulaması, şirkete para kazandırır, karı ve karlılığı “arabalar dolusu taş taşımadan, angaryasız” artırır.

En azından bir kere “yazmadan, çizmeden” öğrenilmeyeceği ilkesi doğrultusunda, çalışmamızda “seyirlik” bir Power Point sunumu ya da benzeri bulunmayacaktır. Katılımcılarımızın özenle notlar almalarını özellikle tavsiye ediyoruz.

Çalışmanın Özgünlüğü

Çalışmamız Türkiye iş hayatında bir ilktir. (SAP filan konuları dahil)

İçerik

     1

 • Tek sayfalık rapor kavramı
 • Tek plan kavramı (SIOP ve SIOPS)
 • Tek sayfalık rapor anlayışı ve “mizan”
 • Mizan “okur yazarlılığının” önemi
 • Tek sayfalık rapor ve genel adı ile CRM ve ERP sistemleri
 • (“Taklamakan Çölü”)
 • Tek sayfalık rapor ve yönetimde “network” anlayışı

     2

 • Şirket yönetimi için en sık gereken seçilmiş 17 tek sayfalık rapor örnekleri
 • (alt başlıkları ile ve tek sayfa formatında)
 • YÖNETİM İÇİN ÇOK AMAÇLI SATIŞ RAPORU
 • SATIŞTA MÜŞTERİ ZİYARET RAPORU
 • MÜŞTERİ PORTFÖY/ANALİZ RAPORU
 • TAHSİLAT RAPORU
 • YÖNETİM İÇİN ÇOK AMAÇLI SATIN ALMA RAPORU
 • YÖNETİM İÇİN İMALAT/ÜRETİM RAPORU
 • YÖNETİM İÇİN PAZAR/PAZARLAMA RAPORU
 • *
 • MİZAN ve MUHASEBE RAPORLARI
 • YÖNETİM FİNANS RAPORU
 • YÖNETİM ÖZET FİNANSAL ANALİZ/YORUM RAPORU
 • *
 • YÖNETİM İÇİN ÖZET İNSAN KAYNAKLARI RAPORU
 • YÖNETİM İÇİN ÖZET ARGE RAPORU
 • YÖNETİM İÇİN ÖZET DENETİM RAPORU (mali olmayan)
 • *
 • YÖNETİM İÇİN PİYASA İZLEME RAPORU (EKRANI)
 • Birden çok raporda yer alabilen veya şirkete göre TEK RAPOR olabilen raporlar;
 • KANAL SATIŞ VE YÖNETİM RAPORU
 • KALİTE YÖNETİM RAPORU
 • ÜRÜN YÖNETİM RAPORLARI
 • MARKA YÖNETİM RAPORLARI
 • SOSYAL MEDYA YÖNETİM RAPORU
 • *
 • SADECE ÜST YÖNETİME ÖZEL RAPORLAR
 • (Sadece şirket sahibi, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, CEO düzeyi katılımcılar içindir)
 • YÖNETİM İÇİN STRATEJİ VE STRATEJİK AKIŞ RAPORU
 • YÖNETİM İÇİN “İ” RAPORU
 • YÖNETİM İÇİN KAR VE KARLILIK RAPORU
 • YÖNETİM İÇİN “YÖNETİM” RAPORU
 • *

ÇOK ÖNEMLİ NOT;

ZAMAN KISITI NEDENİ İLE YUKARIDA SIRALANAN RAPORLARDAN, KATILIMCI GRUBU İHTİYAÇ VE İSTEKLERİ İÇİN “EN GEREKLİ” OLAN SADECE 17 RAPOR AYRINTILI OLARAK ÇALIŞILACAKTIR.

Sayfa Arşivi;

MANAGEMENT COACHING ( PROFESYONEL YÖNETİM BECERİLERİ KOÇLUĞU )

Eğitimin Amacı

Eğitim,  çok etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri yardımı ile “ profesyonel yönetim becerilerini “ geliştirmek, yönetim becerileri konusunda yöneticinin önce kendisinin koçu ve sonra da bağlı çalışanlarını koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile geliştirme becerilerini kazanması için tasarlanmıştır.

Eğitimin ilk bölümünde her yönetici için “ olmazsa olmaz “ nitelikteki becerilerin koçluk yöntemleri ile nasıl geliştirileceği sunulacaktır. Bu beceriler ; planlama, organize etme, kadro kurma, yönlendirme, koordinasyon, denetleme – kontrol ve bütçe yapmaktır.

Eğitimin ikinci bölümünde ise koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile profesyonel yöneticinin “ en sık kullandığı “ yönetim becerilerini geliştirme sunulacaktır.

Profesyonel bir yöneticinin en sık kullanmak durumunda olduğu yaklaşık 15 kadar yöntem arasında ; problem çözme, yetki devir etme, iletişim, etkin zaman ve toplantı yönetimi, takım kurma, çok amaçlı – çok yönlü müzakere idaresi, şirket içi ve şirket dışı çatışma ve uzlaşma yönetimi, zor görünenlerle ilişki, proje yönetimi ve kültürel farklılıkları algılama ve idare bulunmaktadır.

Yönetici aynı zamanda bu becerileri astlarında da geliştirmek durumundadır.

Eğitim ;

 • Profesyonel yöneticiler
 • Üst yönetim adayları
 • Şirket sahipleri
 • Aile şirketi yöneticileri
 • Yönetici koçluğu veya iş yönetim koçluğu yapmak isteyen koçlar
 • Yönetici ve yönetim geliştirme konularında hizmet vermek isteyen NLP pratisyenleri ve
 • Yönetim becerileri kazanmak veya yetkinleştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır.

Eğitimimiz, yönetici koçluğu ( Executive Coaching )  ve iş yönetimi ( Business Coaching ) koçlukları için bir “ ön koşul “ ve etkinlik çarpanıdır.

Eğitimin Yöntemi

Eğitim iç ve dış iş hayatından çarpıcı örnekler ve örnek olaylar yardımı ile ve interaktif bir ortamda yapılacaktır. Katılımcıların sadece “ izleyici “ değil, “ “ farkında – aktif “ olmaları gereken bir eğitimdir. Power Point sunumu yapılmayacak,  “ katılımcıların “ etkin notlar almaları istenecektir. Eğitimde, neredeyse bir koçluk eğitiminde sunulanlar kadar “ koçluk yöntemleri “ ( yaklaşık 20 farklı teknik ) sunulacağı için katılımcıların “ sadece dinleyici “ olarak kalmamaları gerekmektedir.

Eğitimin İçeriği

Olmazsa Olmaz Nitelikteki Yönetim Becerileri  Düzeyinde ;

 • Planlama
 • Organize erme
 • Kadro kurma
 • Yönlendirme
 • Koordinasyon
 • Kontrol
 • Bütçe hazırlama ve bütçe disiplini                        
 • Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan koçluk tekniklerine toplu bakış ve değerlendirme

En Sık Kullanılan Teknikler Düzeyinde ;

 • Karar alma
 • Problem çözme
 • Yetki devir etme
 • İletişim
 • Zaman yönetimi
 • ***
 • Toplantı yönetimi
 • Takım kurma
 • Proje yönetimi
 • Müzakere idaresi
 • Çatışma yönetimi ve uzlaşma yöntemleri
 • ***
 • Zor insanlara ilişki ve iletişim
 • Basit insan idaresi
 • Kültürel farklılıkları algılama ve yönetim teknikleri
 • Yaratıcı düşünme teknikleri                              için

TOPLAM 20 AYRI KOÇLUK TEKNİĞİ

( Teknikler tek tek tanıtıldıktan sonra, her bir tekniğin uygulaması ayrı ayrı canlandırılacak ve katılımcılar canlandırmalarda etkin şekilde rol alacaklardır.

Tekniklerin canlandırılmasında katılımcıların iş yerlerinde karşılaştıkları gerçek yönetim sorunları kullanılacaktır )

 • ***
 • Profesyonel yönetici için “ toplu özet “

        Eğitmenimiz Necdet UYGURER, profesyonel yönetim kariyeri sonrasında 1987 yılından

        bu yana yönetim danışmanlığı yapmaktadır ve aynı zamanda sertifikalı bir koç olarak

        yönetici ve iş yönetme koçluğu hizmetleri vermektedir. Hizmet verdiği yöneticiler

        arasında şirket genel müdür ve satış müdürleri bulunmakta olup, danışanları 50 üstü yaş

        grubunda bulunmaktadırlar.

Sayfa Arşivi

Sayfada önceden bulunan duyurular

SATIŞ PRİM SİSTEMLERİ – TÜRLER, TASARIM, TÜRK TİPİ UYGULAMALAR, İŞLETİM VE DEĞERLENDİRME

Eğitimin Amacı

Etkin satış kotasız, kota da primsiz olmaz. Prim sistemine, uygun şekilde geçildiği zaman ortalama bir Türk satış organizasyonunda satış performansı EN AZ % 100 artar.

Kotanın performansı zorlayıcı olması esastır ancak, erişilebilir olmalıdır. Prim uzun dönem için ya da zaten bahane bulup vermemek için tasarlanırsa faydadan çok zarar getirir.

Profesyonel satış teşkilatı dünyanın her yerinde kota ve primle çalışır. Satış maaşlı memuriyet değildir.

Çalışmamız;

 • Satışta pratik kota ve prim sistemlerini öğrenmek, incelemek isteyen
 • Kota belirlemek ve prim sistemi kurmak isteyen
 • Mevcut kota – prim sistemlerini değerlendirmek isteyen
 • Satışlarını en az % 100 artırmak isteyen satış profesyonelleri, satış yöneticileri, satış üst yöneticileri, satış sorumluluğunu doğrudan taşıyan bayi yöneticileri, şirket genel müdür, sahip, yönetici ortakları ve girişimciler için tasarlanmış bulunmaktadır.

Çalışmamız bütünü ile sayısal örnekler, değerlendirmeler eşliğinde yapılan, interaktif bir çalışmadır, yüksek sesle okuma yapılan bir Power Point seyiri DEĞİLDİR.

İçerik

 • Satış sürecine, öncesine, sonrasına kısa bakış
 • Farklı satış türleri (temel 5 tür)
 • Farklı satışçı türleri (temel 2 tür, satış tarzları değil!)
 • Şirket stratejisi, kültürü ve satışta bireyselliğin hizalanması, ince ayarlar
 • KOTA
 • Kotanın “az bilinen” tanımı, hedef, amaç, bütçe, beklenti karmaşası arasında “kota”
 • Kota belirlenirken kullanılan ilk 9 parametre
 • Kota uygulaması için “ vazgeçilemez” 9 kural
 • Örnekler
 • Bölge ve bayi düzeyinde kota belirlemek için 5 farklı parametre
 • Örnekler
 • İstisnalar
 • *
 • PRİM
 • Komisyon, ödül, yüzde, prim, kar payı karmaşası arasında “prim”
 • Prim belirlemenin 7 altın kuralı
 • Prim kurgusu için en temel 4 şekil ya da prim matematiği
 • En kolay kullanılabilir 4 prim modeli ve basit sayısal örnekler
 • Ücrete göre prim oranları
 • Prim modeli kurarken sık karşılaşılan sorunlar
 • Prim modeli kurarken sık karşılaşılan Türk Tipi sorunlar
 • Prim ödeme sistemleri
 • Bölge ve bayi düzeyinde prim belirlemek için 5 farklı parametre
 • Türkiye de uygulanabilirliği az olan prim sistemleri
 • Karmaşık bir prim sistemi örneği
 • *
 • PRİM ve KOTA YAPILABİLİRLİK KONTROLLARI
 • Basit kontrol yöntemi, örnekler
 • Satış politika önceliklerine göre dereceli kontrol yöntemi
 • Ayrıntılı sayısal örnek
 • *
 • PRİM ve KOTA SİSTEMİNE GEÇİŞTE SATIŞIN PRATİK SAYISAL ÖLÇÜTLERİ
 • En temel 7 satış sorununa yönelik 7 sayısal formül
 • En temel satış performans değerlendirmesi için 17 sayısal ölçüt.
 • *
 • PRİM ve KOTA YÖNETİMİ
 • En sık karşılaşılan sorunlar (toplu özet)
 • Prim ve kota yönetimi için ipuçları
 • Prim – kota ya da satış sistemlerinin eskimesi durumunda uygulama tavsiyeleri
 • KATILIMCI KOTA ve PRİM SORUNLARI
 • Tartışma ve tavsiyeler
 • SAYFA ARŞİVİ ALTTADIR

FIELD SALES COACHING – SATIŞ ALANINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK

Eğitimin Amacı

Satış süreci ile koçluk süreci arasında çarpıcı benzerlikler vardır. Koçluk tekniklerinin hemen tümü satışta kullanılabilir. O halde, satış süreci içine koçluk teknikleri yerleştirilebilirse satış etkinliğinin TAM BİR veya İKİ misli ARTTIĞI kanıtlanabilir bir gerçektir.

Koçluk ayrıca, satış hattında, ya da sahada, salt yöneticilik yaklaşımlarına göre birkaç defa daha etkili bir yönetim yaklaşım veya tarzdır.

Proaktif koçluk, bir ihtiyaç, bir sorun ortaya çıkmadan önce yapılan “ önleyici” koçluk, koaktif koçluk ise koç ile danışanının, (SATIŞ YÖNETİCİSİ İLE SATIŞÇI VE SATIŞÇI İLE MÜŞTERİSİ) bir koç ve karşısında danışanı modeli dışında, koç ve danışanın birlikte uyum içinde yaptıkları koçluk türleridir.

Bunlar günümüzde, satış organizasyonları en gelişmiş olan şirketlerde uygulanan ve işin ilginci her boyuttaki satış organizasyonunda uygulanabilir koçluk yöntemleridir.

Amacımız, katılımcılarımızın ve şirketlerinin satış performans ve etkinliklerini gözle görülür şekilde artırmak ve bu işin kırmadan, kızmadan sakin bir şekilde yapılması için gerekli her şeyi öğretmektir.

Eğitimimiz;

 • Satış hattındaki satış yöneticileri
 • Yetkinliklerini artırmak ve yönetici kulvarına girmek isteyen deneyimli satışçılar
 • Satışlardan sorumlu şirket sahipleri, yönetici ortaklar, girişimciler ve yatırımcılar
 • Kendilerine dolaylı bağlı olan bayi satış kadrolarını motive etmek, yönlendirmek durumunda olan bayi satış kadroları ve yöneticileri
 • Görevleri satış etkinliğini artırmak olan satış eğitim, satış operasyon, satış insan kaynakları uzman ve yöneticileri için ÖZEL olarak tasarlanmıştır.

Eğitimimizin Net Yararları

 1. Satış sürecini en hızlı, en pratik, en “sert” şekilde ve koçluk yaklaşımı ile görmek, bireysel bir satış tarzı alt yapısını hazırlamak
 2. Karşılaşılabilecek tüm satış sorunlarına koçluk yaklaşımı ile bakabilmek, özgün çözümler üretmek için yeterli donanıma sahip olmak
 3. İkna ve satışı sonuçlandırma teknik ve taktiklerini koçluk yaklaşım ve hatta teknikleri ile çok etkinleştirmek
 4. Koçluk yaklaşım ve tekniklerini satış odaklı olarak topluca öğrenmek
 5. Satış koçu olabilecek teknik donanıma sahip olmak

Eğitimimiz, örnek koçluk alıştırma ve uygulamaların yapılacağı, yaşanmış satış örneklerinin sunulacağı, bütünü ile interaktif bir atölye çalışması olacaktır.

Faydası katılımcılardan çok eğitmene olan, etraftan toplama, abuk sabuk bir Power Point sunumu değildir.

Katılımcılarımızı dinlemeye, notlar almaya ve çok soru sormaya davet ediyoruz.

Gerek satışta, gerek koçlukta başarının anahtarı soru sormaktan geçer.  

İçerik

SATIŞ VE KOÇLUK – KUŞBAKIŞI GÖRÜNÜM

 • Pratik, net satış sürecine toplu bakış
 • Koçluk kavram karmaşası içinde koçluğun sade tanımı ve ayrımı
 • Koçluk süreci
 • Satış ve koçluk süreçlerinde benzerlikler ayrımlar
 • Satış ve koçluk tekniklerindeki benzerlikler ve ayrımlar
 • Proaktif koçluk, nedir ve nasıl yapılır?
 • Koaktif koçluk nedir ve nasıl yapılır?
 • Satışta proaktif ve koaktif koçluk nasıl kullanılır?

SATIŞ AŞAMALARINA GÖRE PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK

 • SATIŞA HAZIRLIK AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • Satışçının kendisine bakışı
 • PORTRE tekniği
 • PUSULA Tekniği
 • SSWOTT tekniği
 • Uygulamalar
 • *
 • MÜŞTERİ İLE İLK KARŞILAŞMA AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • Satışçıya müşterinin bakışını anlama tekniği
 • Temel müşteri psikolojik profilleri
 • GESTALT 1 tekniği
 • GESTALT 2 tekniği
 • Uygulamalar
 • *
 • GEREKSİNİMLERİ ANLAMA AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • Koçlukta ve satışta soru ve soru sormanın önemi
 • Soru türleri ve soru sorabilme becerisi
 • Satış ve koçlukta kullanılabilir 9 farklı soru türü
 • Soru örnekleri
 • Soru sormada yaratıcılık için ARMA Tekniği
 • Soru sormada yaratıcılık için BARBIE Tekniği
 • Uygulamalar
 • *
 • SUNUM, İKNA, PAZARLIK, MÜZAKERE AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • Sunum için;
 • SENARYO Tekniği
 • İkna için;
 • SÖZLEŞME Tekniği
 • KOMEDİ Tekniği
 • SİLECEK Tekniği
 • ÇARK Tekniği
 • ÇERÇEVELEME Tekniği
 • Pazarlık için;
 • 3 İSKEMLE Tekniği
 • Müzakere için;
 • ……… Tekniği (en zor koçluk tekniklerinden bir tanesidir)
 • Örnekler – uygulamalar
 • *
 • SONUÇLANDIRMA AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • ÇAPA Teknikleri
 • GRİMM Kardeşler 2 Tekniği
 • KEMENT Atma Tekniği
 • Örnekler – uygulamalar
 • *
 • SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • JAPON BALIĞI Tekniği
 • Örnekler
 • *
 • YENİ MÜŞTERİ BULMA AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • AV Teknikleri
 • ORKA, AFRİKA-K, ASLAN Teknikleri
 • KEMENT Atma Tekniği
 • Örnekler
 • *
 • TÜM AŞAMALAR İÇİN GEÇERLİ PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • KOLAJ Tekniği
 • MAYINLAMA Tekniği
 • MODELLEME Teknikleri
 • METAFOR Teknikleri
 • Örnekler – uygulamalar

SATIŞTA PROAKTİF VE KOÇLUK UYGULAMALARI İÇİN TAVSİYELER

 • Sık karşılaşılan sorunlar
 • Sık yapılan hatalar
 • Kolaylıklar için ip uçları
 • Uygulama için Necdet UYGURER tavsiyeleri ve TEKNİK SEÇME VE DENGELEME YÖNTEMİ
 • Uygulama örneği
 • *

İçerikte yer alan koçluk tekniklerinden PUSULA, ARMA, BARBİE, JAPON BALIĞI ve AV ( ORKA, AFRİKA-K, ASLAN) ve müzakeredeki ………..koçluk tekniklerinin telif sahibi eğitmenimizdir.

SATIŞTA KOTA VE PRİM SİSTEMLERİ – TÜRLER, TASARIM, TÜRK TİPİ UYGULAMALAR, İŞLETİM VE DEĞERLENDİRME

Eğitimin Amacı

Etkin satış kotasız, kota da primsiz olmaz. Prim sistemine, uygun şekilde geçildiği zaman ortalama bir Türk satış organizasyonunda satış performansı EN AZ % 100 artar.

Kotanın performansı zorlayıcı olması esastır ancak, erişilebilir olmalıdır. Prim uzun dönem için ya da zaten bahane bulup vermemek için tasarlanırsa faydadan çok zarar getirir.

Profesyonel satış teşkilatı dünyanın her yerinde kota ve primle çalışır. Satış maaşlı memuriyet değildir.

Çalışmamız;

 • Satışta pratik kota ve prim sistemlerini öğrenmek, incelemek isteyen
 • Kota belirlemek ve prim sistemi kurmak isteyen
 • Mevcut kota – prim sistemlerini değerlendirmek isteyen
 • Satışlarını en az % 100 artırmak isteyen satış profesyonelleri, satış yöneticileri, satış üst yöneticileri, satış sorumluluğunu doğrudan taşıyan bayi yöneticileri, şirket genel müdür, sahip, yönetici ortakları ve girişimciler için tasarlanmış bulunmaktadır.

Çalışmamız bütünü ile sayısal örnekler, değerlendirmeler eşliğinde yapılan, interaktif bir çalışmadır, yüksek sesle okuma yapılan bir Power Point seyiri DEĞİLDİR.

İçerik

 • Satış sürecine, öncesine, sonrasına kısa bakış
 • Farklı satış türleri (temel 5 tür)
 • Farklı satışçı türleri (temel 2 tür, satış tarzları değil!)
 • Şirket stratejisi, kültürü ve satışta bireyselliğin hizalanması, ince ayarlar
 • KOTA
 • Kotanın “az bilinen” tanımı, hedef, amaç, bütçe, beklenti karmaşası arasında “kota”
 • Kota belirlenirken kullanılan ilk 9 parametre
 • Kota uygulaması için “ vazgeçilemez” 9 kural
 • Örnekler
 • Bölge ve bayi düzeyinde kota belirlemek için 5 farklı parametre
 • Örnekler
 • İstisnalar
 • *
 • PRİM
 • Komisyon, ödül, yüzde, prim, kar payı karmaşası arasında “prim”
 • Prim belirlemenin 7 altın kuralı
 • Prim kurgusu için en temel 4 şekil ya da prim matematiği
 • En kolay kullanılabilir 4 prim modeli ve basit sayısal örnekler
 • Ücrete göre prim oranları
 • Prim modeli kurarken sık karşılaşılan sorunlar
 • Prim modeli kurarken sık karşılaşılan Türk Tipi sorunlar
 • Prim ödeme sistemleri
 • Bölge ve bayi düzeyinde prim belirlemek için 5 farklı parametre
 • Türkiye de uygulanabilirliği az olan prim sistemleri
 • Karmaşık bir prim sistemi örneği
 • *
 • PRİM ve KOTA YAPILABİLİRLİK KONTROLLARI
 • Basit kontrol yöntemi, örnekler
 • Satış politika önceliklerine göre dereceli kontrol yöntemi
 • Ayrıntılı sayısal örnek
 • *
 • PRİM ve KOTA SİSTEMİNE GEÇİŞTE SATIŞIN PRATİK SAYISAL ÖLÇÜTLERİ
 • En temel 7 satış sorununa yönelik 7 sayısal formül
 • En temel satış performans değerlendirmesi için 17 sayısal ölçüt.
 • *
 • PRİM ve KOTA YÖNETİMİ
 • En sık karşılaşılan sorunlar (toplu özet)
 • Prim ve kota yönetimi için ipuçları
 • Prim – kota ya da satış sistemlerinin eskimesi durumunda uygulama tavsiyeleri
 • KATILIMCI KOTA ve PRİM SORUNLARI
 • Tartışma ve tavsiyeler
 • ***