"TAŞRA" ŞİRKETİNDE SADECE DIŞARIDAN GÖRÜLEN YÖNETİM VE SATIŞ MANZARALARI

ZOOM ortamında veya yüz yüze seminer veya kısa süreli danışmanlık hizmetidir.

Taşra şirketinin “kokusu, duruşu, konuşması, yaklaşımı, ayakkabısı!” hemen fark edilir. Taşra şirketi büyük şehir civarındaysa “taşra/varoş” karışımı bir şey olur. Özgün ve yeni yatırım yapsa bile  çağ dışı, çağa karşı bir davranış biçimi vardır. Hemen anlaşılır.

Çalışmamız taşra şirketi olduğunun bilincinde olan, “taşra” olmayı kabul etmeyen iş sahipleri için “1 kuruş” masraf yapmadan NASIL taşra tablosundan uzaklaşılacağını sergilemek için tasarlanmıştır. Taşra görüntüsünden çıkarsanız ne olur sorusunun yanıtı net, sert ve etkindir. Daha nitelikli insan bulur, daha çok verimli çalışır, daha çok kredi alabilir, daha çok satabilir ve DAHA ÇOK KAR edersiniz.

Önceden bu sayfada;

“TÜRBÜLANSTA”

MANAGEMENT COACHING ( ŞİDDETLİ SARSICI KOŞULLARDA PROFESYONEL YÖNETİM BECERİLERİ KOÇLUĞU )

Amacı

Eğitim, Çok etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri yardımı ile TÜRBÜLANSTA “normal olmayan” “şiddetli ve sarsıcı” ortamlarda “ profesyonel yönetim becerilerini “ geliştirmek, yönetim becerileri konusunda yöneticinin önce kendisinin koçu ve sonra da gerekirse yakın çalışma arkadaşlarını, koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile etkileme, geliştirme becerilerini kazanması için tasarlanmıştır.

Eğitimin ilk kısmında her yönetici için “ olmazsa olmaz “ nitelikteki becerilerin koçluk yöntemleri ile nasıl geliştirileceği sunulacaktır. Bu beceriler; planlama, organize etme, kadro kurma, yönlendirme, koordinasyon, denetleme – kontrol ve bütçe yapmak/yönetmektir.

Eğitimin ikinci kısmında ise ÖZELLİKLE TÜRBÜLANS koşullarında “ en sık gereken “ yönetim becerilerini, KOÇLUK YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ ile geliştirme sunulacaktır.

Profesyonel bir yöneticinin TÜRBÜLANS koşullarında en sık karşılaşabileceği problemler özetle;

 • Sakin olabilmek, kalabilmek
 • Hızlı değil çok hızlı insan ve iş idaresi, etkin organizasyon becerileri
 • Kurallar, sınırlar dışında karar alabilmek
 • Çok zor koşullarda motivasyonun mantığı
 • Çok zor koşullarda “yönetim düzen, disiplini” kurabilmek ve sürdürebilmek
 • Çok zor koşullarda “ insan idaresi”
 • Zihnen, manen ve ahlaken sağlam kalabilmektir

Eğitimimiz;

 • Şirket sahipleri
 • Profesyonel üst düzey yöneticiler
 • Bu günlerde yani türbülans koşullarında yönetimi devir almak veya “el koymak” durumunda olan patron veya üst yönetici/adayları
 • Aile şirketi yöneticileri
 • Türbülans koşullarında yönetim becerileri kazanmak veya yetkinleştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır.

Eğitimimiz, özellikle yönetici koçluğu ( Executive Coaching ) ve iş yönetimi ( Business Coaching ) koçlukları ile örtüşen çok amaçlı, çok özellikli bir çalışmadır.

Eğitimimiz;

İş hayatından çarpıcı örnekler ve örnek olaylar yardımı ile ve ON LINE ve YÜKSEK HIZDA yapılacaktır. Katılımcıların sadece “ izleyici “ değil, “ “ farkında – aktif “ olmaları gereken bir eğitimdir. Power Point sunumu yapılmayacak, “ katılımcıların “ etkin notlar almaları istenecektir. Eğitimde, neredeyse bir koçluk sertifika eğitiminde sunulanlar kadar “ koçluk yöntemleri “ ( sunulacağı için katılımcıların bir “yönetim koçluğu” defteri açmalarını tavsiye etmekteyiz.

İçerik

 • Koçluk ve profesyonel yönetim olguları, temel süreçleri, benzer ve örtüşen yönleri ve kullanılan teknikler
 • Yönetim/yönetici koçluğu için tavsiyeler
 • Yönetimde “türbülans” ve özellikleri

En Gerekli Yönetim Becerileri/Yetkinlikleri Odağında;

 • Planlama
 • *                
 • Organize erme
 • *      
 • Kadro kurma
 • *        
 • Yönlendirme
 • *        
 • Koordinasyon
 • *      
 • Kontrol
 • *                  
 • Bütçe hazırlama ve bütçe disiplini
 • *                                    
 • Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan çok amaçlı koçluk tekniklerine toplu bakış, tanıtım ve her beceri/yetkinlik için tavsiye edilen tekniklerin değerlendirilmesi (Yaklaşık 7 farklı koçluk tekniği)

En Sık Karşılaşılan Türbülans Problemleri Odağında;

 • “Türbülansta yönetim” içine girmeden öğrenilmez, rahat bir ortam değildir, Türbülansta “yönetim dersi” nasıl çıkarılır?

(kendinizi acil serviste gibi düşünmelisiniz)

*

 • Türbülansta tavizsiz sonuç odaklılık ve yalın organizasyon, çok az adam, çok fazla iş nasıl çıkarılır?

(uzaktan yönetim masallarına merakınız varsa size başka bir eğitim tavsiye edebiliriz)

*

 • Türbülansta hızlı kadro değişimi, hızla dinamik ve gerekirse bordrolu olmayan kadro kurma nasıl yapılır?
 • *
 • Hızlı eylem odaklı hızlı karar mekanizmaları nasıl kurulur?
 • *
 • Türbülansta her düzeyde “pozitif” moral ve motivasyon koçluğu gerekir, nasıl yapılır?
 • *
 • Türbülansta tavizsiz müşteri ziyaret raporları nasıl alınır ve değerlendirilir?
 • *
 • Türbülansta tavizsiz muhasebe disiplini nasıl sağlanır ve sürdürülür?
 • *
 • Türbülansta stratejik “yedekleme “ plan ve operasyonları nasıl yapılır?
 • *
 • Türbülansta şirket operasyon “kitabını” hızla baştan yazabilmek
 •  
 • Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan çok amaçlı koçluk tekniklerine toplu bakış, tanıtım ve her beceri/yetkinlik için tavsiye edilen tekniklerin değerlendirilmesi (Yaklaşık 7-9 koçluk tekniği)

TÜRBÜLANSTA YÖNETİM, BAZI İŞ ADAMLARI, BAZI İŞ KOLLARI VE BAZI ZAMANLARDA BAZI PİYASALAR İÇİN “İSTİSNA” DEĞİL, TEMEL YAŞAM VE YÖNETİM BİÇİMİ OLMUŞTUR. SEMİNERİMİZDE EĞİTMENİMİZİN GEÇMİŞTE TANIM OLDUĞU BENZERİ DENEYİMLER PAYLAŞILACAKTIR.

Sayfa Arşivi;

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLARI İÇİN MANAGEMENT COACHING ( PROFESYONEL YÖNETİM BECERİLERİ KOÇLUĞU )

Çalışmanın Amacı

Seminerimiz, Yönetici Asistanları için çok etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri yardımı ile “ profesyonel yönetim becerilerini “ geliştirmek, yönetim becerileri konusunda önce kendileri için yönetim becerilerini koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile geliştirme amacı ile tasarlanmıştır.

Eğitimin ilk bölümünde her yönetici asistanı (ve her yönetici) için “ olmazsa olmaz “ nitelikteki becerilerin koçluk yöntemleri ile nasıl geliştirileceği sunulacaktır. Bu beceriler özünde; planlama, organize etme, kadro kurma, yönlendirme, koordinasyon, denetleme – kontrol ve bütçe yapmaktır.

Eğitimin ikinci bölümünde ise koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile profesyonel yönetici asistanının “ en sık kullandığı “ yönetim becerilerini geliştirme konuları sunulacaktır.

Profesyonel bir yönetici asistanının en sık kullanmak durumunda olduğu yaklaşık 15 kadar yöntem arasında problem çözme, yetki devir etme, iletişim, etkin zaman ve toplantı yönetimi, takım kurma, çok amaçlı çok yönlü müzakere idaresi, şirket içi ve şirket dışı çatışma ve uzlaşma yönetimi, zor gibi görünenlerle ilişki, proje/iş takip ve yönetimi ve kültürel farklılıkları algılama ve idare bulunmaktadır.

Yönetici asistanının “yöneticisine” koçluk yapması konusunda yararları ve “tehlikeleri” ile tartışılacaktır.

Eğitim;

 • Profesyonel üst yönetici asistanları
 • Profesyonel üst yönetici asistan adayları
 •  

Eğitimimiz, yönetici koçluğu ( Executive Coaching )  ve iş yönetimi ( Business Coaching ) koçlukları için bir “ ön koşul “ ve etkinlik çarpanıdır.

Eğitimin Yöntemi

Eğitim iç ve dış iş hayatından çarpıcı örnekler ve örnek olaylar yardımı ile ve interaktif bir ortamda yapılacaktır. Katılımcıların sadece “ izleyici “ değil, “ “ farkında – aktif “ olmaları gereken bir eğitimdir. Power Point sunumu yapılmayacak,  “ katılımcıların “ etkin notlar almaları istenecektir. Eğitimde, neredeyse bir koçluk eğitiminde sunulanlar kadar “ koçluk yöntemleri “ ( yaklaşık17farklı teknik ) sunulacağı için katılımcıların “ sadece dinleyici “ olarak kalmamaları gerekmektedir.

Eğitimin İçeriği

Olmazsa Olmaz Nitelikteki Yönetim Becerileri  Düzeyinde ;

 • Planlama
 • Organize erme
 • Kadro kurma
 • Yönlendirme
 • Koordinasyon
 • Kontrol
 • Bütçe hazırlama ve bütçe disiplini                
 • Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan koçluk tekniklerine toplu bakış ve değerlendirme

En Sık Kullanılan Teknikler Düzeyinde ;

 • Karar alma
 • Problem çözme
 • Yetki devir etme
 • İletişim
 • Zaman yönetimi
 • ***
 • Toplantı yönetimi
 • Takım kurma
 • İş/proje takip ve yönetimi
 • Müzakere idaresi
 • Çatışma yönetimi ve uzlaşma yöntemleri
 • ***
 • Zor insanlara ilişki ve iletişim
 • Basit insan idaresi
 • Kültürel farklılıkları algılama ve yönetim teknikleri
 • Yaratıcı düşünme teknikleri                                  için

TOPLAM 17 AYRI KOÇLUK TEKNİĞİ

( Teknikler tek tek tanıtıldıktan sonra, her bir tekniğin uygulaması ayrı ayrı canlandırılacak ve isteyen katılımcılar canlandırmalarda etkin şekilde rol alacaklardır.

Tekniklerin canlandırılmasında katılımcıların iş yerlerinde karşılaştıkları gerçek yönetim sorunları kullanılacaktır )

 • ***
 • Profesyonel üst düzey yönetici asistanı için “ toplu özet “

Sayfa Arşivi;

Sayfada önceden duyurulan eğitimler;

SATIŞ PRİM SİSTEMLERİ – TÜRLER, TASARIM, TÜRK TİPİ UYGULAMALAR, İŞLETİM VE DEĞERLENDİRME

Eğitimin Amacı

Etkin satış kotasız, kota da primsiz olmaz. Prim sistemine, uygun şekilde geçildiği zaman ortalama bir Türk satış organizasyonunda satış performansı EN AZ % 100 artar.

Kotanın performansı zorlayıcı olması esastır ancak, erişilebilir olmalıdır. Prim uzun dönem için ya da zaten bahane bulup vermemek için tasarlanırsa faydadan çok zarar getirir.

Profesyonel satış teşkilatı dünyanın her yerinde kota ve primle çalışır. Satış maaşlı memuriyet değildir.

Çalışmamız;

 • Satışta pratik kota ve prim sistemlerini öğrenmek, incelemek isteyen
 • Kota belirlemek ve prim sistemi kurmak isteyen
 • Mevcut kota – prim sistemlerini değerlendirmek isteyen
 • Satışlarını en az % 100 artırmak isteyen satış profesyonelleri, satış yöneticileri, satış üst yöneticileri, satış sorumluluğunu doğrudan taşıyan bayi yöneticileri, şirket genel müdür, sahip, yönetici ortakları ve girişimciler için tasarlanmış bulunmaktadır.

Çalışmamız bütünü ile sayısal örnekler, değerlendirmeler eşliğinde yapılan, interaktif bir çalışmadır, yüksek sesle okuma yapılan bir Power Point seyiri DEĞİLDİR.

İçerik

 • Satış sürecine, öncesine, sonrasına kısa bakış
 • Farklı satış türleri (temel 5 tür)
 • Farklı satışçı türleri (temel 2 tür, satış tarzları değil!)
 • Şirket stratejisi, kültürü ve satışta bireyselliğin hizalanması, ince ayarlar
 • KOTA
 • Kotanın “az bilinen” tanımı, hedef, amaç, bütçe, beklenti karmaşası arasında “kota”
 • Kota belirlenirken kullanılan ilk 9 parametre
 • Kota uygulaması için “ vazgeçilemez” 9 kural
 • Örnekler
 • Bölge ve bayi düzeyinde kota belirlemek için 5 farklı parametre
 • Örnekler
 • İstisnalar
 • *
 • PRİM
 • Komisyon, ödül, yüzde, prim, kar payı karmaşası arasında “prim”
 • Prim belirlemenin 7 altın kuralı
 • Prim kurgusu için en temel 4 şekil ya da prim matematiği
 • En kolay kullanılabilir 4 prim modeli ve basit sayısal örnekler
 • Ücrete göre prim oranları
 • Prim modeli kurarken sık karşılaşılan sorunlar
 • Prim modeli kurarken sık karşılaşılan Türk Tipi sorunlar
 • Prim ödeme sistemleri
 • Bölge ve bayi düzeyinde prim belirlemek için 5 farklı parametre
 • Türkiye de uygulanabilirliği az olan prim sistemleri
 • Karmaşık bir prim sistemi örneği
 • *
 • PRİM ve KOTA YAPILABİLİRLİK KONTROLLARI
 • Basit kontrol yöntemi, örnekler
 • Satış politika önceliklerine göre dereceli kontrol yöntemi
 • Ayrıntılı sayısal örnek
 • *
 • PRİM ve KOTA SİSTEMİNE GEÇİŞTE SATIŞIN PRATİK SAYISAL ÖLÇÜTLERİ
 • En temel 7 satış sorununa yönelik 7 sayısal formül
 • En temel satış performans değerlendirmesi için 17 sayısal ölçüt.
 • *
 • PRİM ve KOTA YÖNETİMİ
 • En sık karşılaşılan sorunlar (toplu özet)
 • Prim ve kota yönetimi için ipuçları
 • Prim – kota ya da satış sistemlerinin eskimesi durumunda uygulama tavsiyeleri
 • KATILIMCI KOTA ve PRİM SORUNLARI
 • Tartışma ve tavsiyeler
 • SAYFA ARŞİVİ ALTTADIR

Sayfa Arşivi;

GENEL MÜDÜR – ÇOK ÖZEL

Çalışmanın Amacı

Çalışmamız, eğitmenimizin farklı eğitimlerine katılan, genel müdür, iş sahibi, yönetim kurulu başkanı düzeyindeki katılımcılarımızın istek ve tavsiyeleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

Aşağıda yazılı alt başlıklara kısa bir göz atmak amacı için yeterli olacaktır.

Çalışmamız doğrudan genel müdür düzeyine hitap eden bir pratiklik, gerçekçilik hatta soğukluk ile yapılacaktır. Daha önceden şirket yönetiminde bir numara veya çok yakınında bulunmamış olanlar için yadırgatıcı üsluplar taşıyabilir.

Çalışmamız bir Power Point sunumu değildir.

Program akışı ve temel alt başlıklar

 • 1
 • TEK ÇİZİMDE İŞİN ÖZÜ
 • Çalışmamıza bir kuş bakışı bakış. Unutmayacağınız ve sonra kendiniz için çizeceğiniz bir “yol haritası” ve şablonu
 • ***
 • 2
 • GENEL MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR YAPAN ASAL ÖZELLİK
 • Kim bu adam, kim değil, kim olmamalı, ayırt edici en belirgin ya da OLMAZSA OLMAZ özelliği nedir?
 • Örnekler
 • ***
 • 3
 • GENEL MÜDÜRÜ ANINDA “MAHFEDECEK” EN ÖNEMLİ 7 TEHLİKE VE ÖNLEME TEDBİRLERİ
 • 7 ayrı olumlu örnek, 7 ayrı olumsuz örnek.
 • ***
 • 4
 • GENEL MÜDÜR CEO YU DÖVER!
 • Genel müdür düzeyine özgü unvan karmaşası ve “komedileri”
 • Çok önemli iç ve dış örnekler
 • ***
 • 5
 • GENEL MÜDÜR OKURYAZARLIĞI
 • Genel müdür düzeyinde hem okur ve hem de yazar olmanız gereken yaşamsal kağıtlara toplu bakış;
 • Bütçe
 • Kar zarar tablosu
 • Bilanço
 • Mizan (en önemlisi)
 • Muhasebe hesap planı
 • Tahsilat tedbirleri
 • Okuyamıyorsanız, okuyupta yazamıyorsanız ne olurun örnekleri, yabancı şirket genel müdürü olsanız bile!
 • ***
 • 6
 • GENEL MÜDÜR OLMA VE GENEL MÜDÜR OLARAK KALMANIN KATI VE ACIMASIZ KURALLARI
 • Yazılmamış kural kümeleri, bağlantılı 3 küme
 • Örnekler
 • Kural geliştirebilme yetisi ve önemi
 • ***
 • 7
 • GENEL MÜDÜR USLUPLARI
 • Varlık yokluk konusudur. Üslubunuz kadar varsınız.
 • Nedir, nasıl geliştirilir?
 • Örnekler
 • Genel müdürlük deneyimlerinizin hayatınızın geriye kalan kısmına etkisi
 • ***
 • 8
 • GENEL MÜDÜR USLUPLARI İÇİNDE GENEL MÜDÜR İLİŞKİLERİ VE İLİŞKİSİZLİKLERİ
 • Tipik genel müdür ilişkileri;
 • Üsttekilerle
 • Eşitlerle! Alttakilerle, En alttakilerle
 • Gerekli “öbürleri” ile Zırzır yada gereksiz “öbürleri” ile
 • Ha Bi de Özelll İlişkiler
 • Tipik genel müdür ilişki kuralları;
 • Takip mesafesi ve dikiz aynası kuralı
 • Altın, çelik, demir, gümüş, oktan, püfürükten kurallar
 • Hep hatırlayacağınız örnekler
 • ***
 • 9
 • GENEL MÜDÜR VE PSİKOLOJİ, GENEL MÜDÜR PSİKOLOJİSİ
 • Her şeyin başladığı ve bittiği yer
 • Temel psikolojik profiller, profil bulma ipuçları
 • Anormal psikolojiler ve genel müdür
 • ***
 • 10
 • GENEL MÜDÜR PSİKOLOJİSİ VE USLUPLARI İÇİNDE GENEL MÜDÜR İLETİŞİMLERİ VE İLETİŞİMSİZLİKLERİ
 • Altın, çelik, demir, gümüş, oktan, püfürükten kurallar
 • Hep hatırlayacağınız örnekler
 •  
 • ***
 • 11
 • GENEL MÜDÜR SORUMLULUKLARI İÇİN CAN KURTARAN SİMİTLERİ
 • Temel 7 maddelik yap yapma listesi
 • İlave 7 maddelik yap yapma listesi
 • ***
 • 14
 • GENEL MÜDÜR SİHİRBAZLIK VEYA HOKKABAZLIĞI (FİNANS)
 • Genel müdür düzeyi için “olmazsa olmaz” veya “yaşamsal” finans*
 • Örnekler
 • ***
 • 15
 • GENEL MÜDÜR VE HUKUK, GENEL MÜDÜR VE “GUGUK”
 • Beş dakikada genel müdür ve hukuk
 • Üç dakikada genel müdür ve GUGUK
 • ***
 • 16
 • ÖNEMLİ!
 • GENEL MÜDÜRDE BULUNMASI “ŞART” RADAR VE SENSÖR TİPLERİ (AÇIK VE GİZLİ)Radar tipleri, sensör tipleri!
 • Genel müdür için öngörü, varsayım, sezgi, senaryo, duru görü
 • Ev ödevi
 • ***
 • 17
 • GENEL MÜDÜRLERİN EN SIK YAPTIKLARI YANLIŞLAR
 • Büyük olasılıkla çoğunu hatta hepsini yanlış yaptıklarınız
 • Kadro
 • Yönlendirme
 • Disiplin
 • ***
 • 18
 • GENEL MÜDÜR VE MATEMATİK, GENEL MÜDÜR VE GEOMETRİ, GENEL MÜDÜR VE ANNESİ, GENEL MÜDÜR VE KARISI, GENEL MÜDÜR VE AFİSTOSYOSU, GENEL MÜDÜR VE “PATRONU”
 • Faydalı anekdotlar
 • ***
 • 19
 • GENEL MÜDÜR KARİYERLERİ VE GENEL MÜDÜR ÖLÜMLERİ
 • UNUTMAYIN! TÜRKİYEDE ATTAN İNERSENİZ BİR DAHA DEĞİL EŞŞEĞE! KEÇİYE BİLE BİNEMEZSİNİZ
 • Genel müdüre “kariyer” tavsiyeleri ;))))
 • “Sıralı” genel müdür ölümü yok denilecek kadar azdır
 • Örnekler
 • ***
 • 20
 • GENEL MÜDÜR TİPLERİ – KARIŞIK DÜZENDE
 • ÇALIŞMANIN BU BÖLÜMÜ GÜN SONUNDA VE KALAN ZAMAN VE İLGİ KADAR İŞLENECEKTİR
 • Bitirilen “okullara göre” tipler (İTÜ; Anadolu Ü vs)
 • Yabancı mektepliler, vahşi coğrafyalardan mezunlar
 • Kendilerine göre tahsilsizler, etrafa göre tahsilsizler
 • Zayıf genel müdürler, müsveddeler, babasının genel müdürleri
 • Mahsusçuktan genel müdürler, harbi dangalak genel müdür kategorisi
 • Bozuk psikolojililer, Dobermanlar, eteklikliler
 • Klasik Türk tipi, küçük aile, büyük aile, kurmsalımtrak, yabancı sermaye, miks ve saireler
 • (Kamu genel müdürleri hariç tutulmuştur)
 • ***
 • 21
 • İNSAN GENEL MÜDÜR
 • Kapanış hızlı toplu özet
 • ***
 • Eğitimin bir özgün hizmeti olarak, Eğitmenimiz eğitimi izleyen birkaç hafta içinde dileyen katılımcılarımız ile, bire bir ücretsiz bir hasbıhal veya genel müdür düzeyi koçluk sohbetini, kendisine uygun bir mekan ve zamanda yapabilecektir. Bu sohbetin süresi bir veya bir buçuk saat civarında olmaktadır.

Eğitmenimiz ilk kez 1989 yılında bir İngiliz şirketinin Türkiye branşında daha sonra çok farklı şirketlerde, genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği, murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır.

***

Sayfa Arşivi;

SATIŞ PRİM SİSTEMLERİ – TÜRLER, TASARIM, TÜRK TİPİ UYGULAMALAR, İŞLETİM VE DEĞERLENDİRME

Eğitimin Amacı

Etkin satış kotasız, kota da primsiz olmaz. Prim sistemine, uygun şekilde geçildiği zaman ortalama bir Türk satış organizasyonunda satış performansı EN AZ % 100 artar.

Kotanın performansı zorlayıcı olması esastır ancak, erişilebilir olmalıdır. Prim uzun dönem için ya da zaten bahane bulup vermemek için tasarlanırsa faydadan çok zarar getirir.

Profesyonel satış teşkilatı dünyanın her yerinde kota ve primle çalışır. Satış maaşlı memuriyet değildir.

Çalışmamız;

 • Satışta pratik kota ve prim sistemlerini öğrenmek, incelemek isteyen
 • Kota belirlemek ve prim sistemi kurmak isteyen
 • Mevcut kota – prim sistemlerini değerlendirmek isteyen
 • Satışlarını en az % 100 artırmak isteyen satış profesyonelleri, satış yöneticileri, satış üst yöneticileri, satış sorumluluğunu doğrudan taşıyan bayi yöneticileri, şirket genel müdür, sahip, yönetici ortakları ve girişimciler için tasarlanmış bulunmaktadır.

Çalışmamız bütünü ile sayısal örnekler, değerlendirmeler eşliğinde yapılan, interaktif bir çalışmadır, yüksek sesle okuma yapılan bir Power Point seyiri DEĞİLDİR.

İçerik

 • Satış sürecine, öncesine, sonrasına kısa bakış
 • Farklı satış türleri (temel 5 tür)
 • Farklı satışçı türleri (temel 2 tür, satış tarzları değil!)
 • Şirket stratejisi, kültürü ve satışta bireyselliğin hizalanması, ince ayarlar
 • KOTA
 • Kotanın “az bilinen” tanımı, hedef, amaç, bütçe, beklenti karmaşası arasında “kota”
 • Kota belirlenirken kullanılan ilk 9 parametre
 • Kota uygulaması için “ vazgeçilemez” 9 kural
 • Örnekler
 • Bölge ve bayi düzeyinde kota belirlemek için 5 farklı parametre
 • Örnekler
 • İstisnalar
 • *
 • PRİM
 • Komisyon, ödül, yüzde, prim, kar payı karmaşası arasında “prim”
 • Prim belirlemenin 7 altın kuralı
 • Prim kurgusu için en temel 4 şekil ya da prim matematiği
 • En kolay kullanılabilir 4 prim modeli ve basit sayısal örnekler
 • Ücrete göre prim oranları
 • Prim modeli kurarken sık karşılaşılan sorunlar
 • Prim modeli kurarken sık karşılaşılan Türk Tipi sorunlar
 • Prim ödeme sistemleri
 • Bölge ve bayi düzeyinde prim belirlemek için 5 farklı parametre
 • Türkiye de uygulanabilirliği az olan prim sistemleri
 • Karmaşık bir prim sistemi örneği
 • *
 • PRİM ve KOTA YAPILABİLİRLİK KONTROLLARI
 • Basit kontrol yöntemi, örnekler
 • Satış politika önceliklerine göre dereceli kontrol yöntemi
 • Ayrıntılı sayısal örnek
 • *
 • PRİM ve KOTA SİSTEMİNE GEÇİŞTE SATIŞIN PRATİK SAYISAL ÖLÇÜTLERİ
 • En temel 7 satış sorununa yönelik 7 sayısal formül
 • En temel satış performans değerlendirmesi için 17 sayısal ölçüt.
 • *
 • PRİM ve KOTA YÖNETİMİ
 • En sık karşılaşılan sorunlar (toplu özet)
 • Prim ve kota yönetimi için ipuçları
 • Prim – kota ya da satış sistemlerinin eskimesi durumunda uygulama tavsiyeleri
 • KATILIMCI KOTA ve PRİM SORUNLARI
 • Tartışma ve tavsiyeler
 • ***
 •  
 • Eğitmenimiz
 • Eğitmenimiz yaklaşık 39 yıldan bu yana satış/satın alma/pazarlama/yönetim konuları içinde bulunmaktadır. İlk satış deneyimini 1972 yılında stajyer olarak ABD de yaşamış, 1980 lerde holding pazarlama müdür yardımcılığı yapmış ve 1987 yılından bu yana yönetim danışmanı olarak satış, pazarlama ve satın alma etkinlikleri içinde bulunmuştur.
 • Halen pazarlama danışmanlığı, satış danışmanlığı, satın alma danışmanlığı, satın alma ve satış eğitmenliği, satış koçluğu, yönetici koçluğu, satış yöneticilerine koçluk hizmetlerine devam etmektedir. Kendisinden koçluk hizmeti alan Türk ve yabancı yöneticiler 50 yaş grubu üstünde bulunmaktadırlar.
 •  
 • Bu güne kadar doğrudan satış sorumluluğu taşıdığı ürün/hizmet yelpazesi içinde ; döviz, emtia borsaları ürünleri, finans ürünleri ve türevleri, ithal sınai elektronik ürünler, taahhüt hizmetleri, sınai yazılım paketleri, ithal mobilya, ev eşyası ve dekoratif ürünler,, danışmanlık hizmetleri, teknik mühendislik ürünleri, teknik mühendislik hizmetleri, cam ev eşyası, perakende mağaza hizmetleri, finansal yatırım ürünleri, ağır iş makineleri yedek parça ve bakım hizmetleri, eğitim hizmetleri, reklam hizmetleri, kurumsal kimlik tasarım ürün ve hizmetleri, internet bazlı görsel duyuru sistemleri, elektronik güvenlik araç ve sistemleri, sanat eserleri göze çarpanlar arasında bulunmaktadırlar.

SATIŞ PRİM SİSTEMLERİ – TÜRLER, TASARIM, TÜRK TİPİ UYGULAMALAR, İŞLETİM VE DEĞERLENDİRME

Eğitimin Amacı

Etkin satış kotasız, kota da primsiz olmaz. Prim sistemine, uygun şekilde geçildiği zaman ortalama bir Türk satış organizasyonunda satış performansı EN AZ % 100 artar.

Kotanın performansı zorlayıcı olması esastır ancak, erişilebilir olmalıdır. Prim uzun dönem için ya da zaten bahane bulup vermemek için tasarlanırsa faydadan çok zarar getirir.

Profesyonel satış teşkilatı dünyanın her yerinde kota ve primle çalışır. Satış maaşlı memuriyet değildir.

Çalışmamız;

 • Satışta pratik kota ve prim sistemlerini öğrenmek, incelemek isteyen
 • Kota belirlemek ve prim sistemi kurmak isteyen
 • Mevcut kota – prim sistemlerini değerlendirmek isteyen
 • Satışlarını en az % 100 artırmak isteyen satış profesyonelleri, satış yöneticileri, satış üst yöneticileri, satış sorumluluğunu doğrudan taşıyan bayi yöneticileri, şirket genel müdür, sahip, yönetici ortakları ve girişimciler için tasarlanmış bulunmaktadır.

Çalışmamız bütünü ile sayısal örnekler, değerlendirmeler eşliğinde yapılan, interaktif bir çalışmadır, yüksek sesle okuma yapılan bir Power Point seyiri DEĞİLDİR.

İçerik

 • Satış sürecine, öncesine, sonrasına kısa bakış
 • Farklı satış türleri (temel 5 tür)
 • Farklı satışçı türleri (temel 2 tür, satış tarzları değil!)
 • Şirket stratejisi, kültürü ve satışta bireyselliğin hizalanması, ince ayarlar
 • KOTA
 • Kotanın “az bilinen” tanımı, hedef, amaç, bütçe, beklenti karmaşası arasında “kota”
 • Kota belirlenirken kullanılan ilk 9 parametre
 • Kota uygulaması için “ vazgeçilemez” 9 kural
 • Örnekler
 • Bölge ve bayi düzeyinde kota belirlemek için 5 farklı parametre
 • Örnekler
 • İstisnalar
 • *
 • PRİM
 • Komisyon, ödül, yüzde, prim, kar payı karmaşası arasında “prim”
 • Prim belirlemenin 7 altın kuralı
 • Prim kurgusu için en temel 4 şekil ya da prim matematiği
 • En kolay kullanılabilir 4 prim modeli ve basit sayısal örnekler
 • Ücrete göre prim oranları
 • Prim modeli kurarken sık karşılaşılan sorunlar
 • Prim modeli kurarken sık karşılaşılan Türk Tipi sorunlar
 • Prim ödeme sistemleri
 • Bölge ve bayi düzeyinde prim belirlemek için 5 farklı parametre
 • Türkiye de uygulanabilirliği az olan prim sistemleri
 • Karmaşık bir prim sistemi örneği
 • *
 • PRİM ve KOTA YAPILABİLİRLİK KONTROLLARI
 • Basit kontrol yöntemi, örnekler
 • Satış politika önceliklerine göre dereceli kontrol yöntemi
 • Ayrıntılı sayısal örnek
 • *
 • PRİM ve KOTA SİSTEMİNE GEÇİŞTE SATIŞIN PRATİK SAYISAL ÖLÇÜTLERİ
 • En temel 7 satış sorununa yönelik 7 sayısal formül
 • En temel satış performans değerlendirmesi için 17 sayısal ölçüt.
 • *
 • PRİM ve KOTA YÖNETİMİ
 • En sık karşılaşılan sorunlar (toplu özet)
 • Prim ve kota yönetimi için ipuçları
 • Prim – kota ya da satış sistemlerinin eskimesi durumunda uygulama tavsiyeleri
 • KATILIMCI KOTA ve PRİM SORUNLARI
 • Tartışma ve tavsiyeler
 • ***
 •  
 • Eğitmenimiz
 • Eğitmenimiz yaklaşık 39 yıldan bu yana satış/satın alma/pazarlama/yönetim konuları içinde bulunmaktadır. İlk satış deneyimini 1972 yılında stajyer olarak ABD de yaşamış, 1980 lerde holding pazarlama müdür yardımcılığı yapmış ve 1987 yılından bu yana yönetim danışmanı olarak satış, pazarlama ve satın alma etkinlikleri içinde bulunmuştur.
 • Halen pazarlama danışmanlığı, satış danışmanlığı, satın alma danışmanlığı, satın alma ve satış eğitmenliği, satış koçluğu, yönetici koçluğu, satış yöneticilerine koçluk hizmetlerine devam etmektedir. Kendisinden koçluk hizmeti alan Türk ve yabancı yöneticiler 50 yaş grubu üstünde bulunmaktadırlar.
 •  
 • Bu güne kadar doğrudan satış sorumluluğu taşıdığı ürün/hizmet yelpazesi içinde ; döviz, emtia borsaları ürünleri, finans ürünleri ve türevleri, ithal sınai elektronik ürünler, taahhüt hizmetleri, sınai yazılım paketleri, ithal mobilya, ev eşyası ve dekoratif ürünler,, danışmanlık hizmetleri, teknik mühendislik ürünleri, teknik mühendislik hizmetleri, cam ev eşyası, perakende mağaza hizmetleri, finansal yatırım ürünleri, ağır iş makineleri yedek parça ve bakım hizmetleri, eğitim hizmetleri, reklam hizmetleri, kurumsal kimlik tasarım ürün ve hizmetleri, internet bazlı görsel duyuru sistemleri, elektronik güvenlik araç ve sistemleri, sanat eserleri göze çarpanlar arasında bulunmaktadırlar.